กลุ่มอย่างเป็นทางการ

Empires

โปรไฟล์ _

Empires

2,542 สมาชิก  |  135 อยู่ในเกม  |  493 ออนไลน์  |  0 อยู่ในแชทแบบกลุ่ม

Empires, the award winning Half-Life 2 mod, combines the best of the first person shooter and real-time strategy genres. Fight as either the Northern Faction, remnants of the fallen nation of Jekotia, or as the imperial Brenodi Empire. Empires features:

Four infantry classes

Prepare a surprise attack as the scout or take the enemy head-on as the rifleman. Drive back enemy tanks as the grenadier or support your team as the engineer. With four different infantry classes, each with customizable skills, you can create the perfect class to fit your playing style.


Squad-Based Teamwork

Players can organize themselves into highly-effective squads, overwhelming their opponents with superior tactics. Squad leaders can not only direct their respective members, but also use special squad powers such as reviving dead squad members or calling down an artillery strike on the enemy.


Vehicle Combat

Whether you're ferrying troops around the battlefield with the Armored Personnel Carrier or reigning fire upon your foes with the Artillery tank, Empires features a variety of vehicular combat. Choose from six different vehicle types, including three levels of tanks, and customize your weapons, armor, and engines.


Real-Time Strategy Commander

For those more inclined to RTS gameplay, you can play as the commander. Place buildings, build defensive turrets, construct vehicles, and conduct research on your way to leading your team to victory.


With 15 official maps and dozens more community-created ones, no two matches are ever the same. Empires brings FPS/RTS gameplay to a whole new level. Join up today and see what you've been missing.

Website
Forums
Wiki

ภาพแทนตัว _

คลิกที่ภาพทางด้านล่างเพื่อเลือกเป็นภาพแทนตัวใหม่ในโปรไฟล์ของคุณประกาศ _
Fixed
 • Fixed wheels clipping through on BE jeep model.
 • Fixed some texture stretching on NF's VF model.
 • Fixed NF SMG3 ejecting shotgun shells.
 • Fixed the NF & BE shotgun animation speed.
 • Fixed the BE shotgun muzzle flash.
 • Fixed an issue with firing RPGs.
Changed
 • Added additional weapon attachment points to the NF Medium Tank, NF Light Tank, BE Medium Tank & BE Heavy Tank models.
 • Removed sabotage DoT on everything but turrets.
Script Changes

Vehicle Armor
 • Plain Armor
  • Health 40 -> 60

 • Composite
  • Health 40 -> 60

 • Reactive
  • Health 100 -> 120

 • Reflective
  • Health 80 -> 100

 • Regenerative
  • Health 40 -> 60
  • Regeneration 0.15 -> 0.1

 • Absorbant
  • Weight 12 -> 10
  • Cost 12 -> 10
  • Health 40 -> 20
  • Speed to Damage Modifier -0.0001 -> -0.0002
  • Bioweapon Damage Modifier 1 -> 0.5
  • APBulletResist 0.5 -> 0.75

 • Budget
  • Health 40 -> 60

 • Brittle
  • Health 100 -> 160
  • Speed To Damage Modifier 0.0001 -> 0.00033
  • Bioeapon Damage Modifier 1 -> 2
  • KineticResist -0.5 -> -0.3
  • APBulletResist -0.5 -> -3

 • Capacitive
  • Health 100 -> 140
  • Regeneration -0.06 -> -0.05
Vehicle Chassis
 • Jeep (NF & BE)

  • massCenterOverride "0 0 0" -> "0 0 -1"

  • massoverride 1500 -> 1750

  • faststeeringrate 0.75 -> 1

  • Wheel Mass 300 -> 325

  • frontbrakefactor 1 -> 0.5

  • rearbrakefactor 0 -> 0.5

 • NF Jeep
  • keepuprighttorque -> 1
 • BE Jeep
  • Wheel Radius 18 -> 20

 • AFV
  • Health 300 -> 200

 • NF LT
  • Health 200 -> 150

 • APC (NF & BE)
  • Health 250 -> 150

 • Medium Tank (NF & BE)
  • Health 300 -> 200
  • Added 1-slot ML

 • BE Heavy Tank
  • Max Missile Launchers 3 -> 2
  • Added 1-slot ML

 • NF Heavy Tank
  • Max Missile Launchers 6 -> 4
  • Added 2 1-slot MLs
Unmentioned from Previous Release
 • Walls (NF & BE)
  • Cost 25 -> 15

 • Refinery (NF & BE)
  • Carcass Removal Time 15 -> 10

 • NF Vehicle Factory
  • Recycle Time 5 -> 20
Infantry Classes

Scout is now renamed to Assault
 • Assault
  • InfantryBulletResist 0.35->0.4
  • InfantryMortarResist 0.0-> -0.2
  • InfantryExplosiveResist 0.0-> -0.2
  • InfantryMineResist 0.4->0.0
  • Max Concussion Ammo 2->1

 • Engineer
  • InfantryMineResist 0.4->0.0
  • Can now carry concussions
  • Max Concussion Ammo 2->1

 • Rifleman
  • InfantryMortarResist 0.1-> -0.1 //Riflemen are more mobile now, so they are getting a small weakness to mortar to compensate
  • Default grenade is now Explosive
  Infantry Weapons
 • NFHMG
  • Max Damage 15->20
  • Min Damage 7->9

 • BEASt
  • Falloff 1500->900 //this was an error I made last time

 • Shotguns
  • Max Damage 36->42 (per pellet)

 • All Pistols
  • Melee Damage 40->70

 • SMG3
  • Now has functioning killicon
  • Melee Damage 40->90
  • "DuckingKick_X_FullSpread_Max" 1->3
  • "DuckingKick_X_FullSpread_Min" 0->1.5
  • "DuckingKick_X_NoSpread_Max" 0.5->2
  • "DuckingKick_X_NoSpread_Min" 0->1.5
  • "DuckingKick_Y_FullSpread_Max" 0.1->3
  • "DuckingKick_Y_NoSpread_Max" 0.05->1
  • "ProneKick_X_NoSpread_Max" 0.5->1
  • "ProneKick_X_NoSpread_Min" 0->0.5

 • Concussion and HE Nade
  • Grenade Timer 2->3
ดูทั้งหมด 2 ความเห็น
เพิ่มความเห็น

กิจกรรมที่กำลังจะเกิดขึ้น _

1 กิจกรรมใน 2 สัปดาห์ถัดไป
เวลากิจกรรมทั้งหมดจะแสดงตามโซนเวลาระบบของคุณโดยอัตโนมัติ

ดูกิจกรรมทั้งหมด

Game Art _