กลุ่มอย่างเป็นทางการ

Empires

โปรไฟล์ _

Empires

2,752 สมาชิก  |  256 อยู่ในเกม  |  762 ออนไลน์  |  0 อยู่ในแชทแบบกลุ่ม

Empires, the award winning Half-Life 2 mod, combines the best of the first person shooter and real-time strategy genres. Fight as either the Northern Faction, remnants of the fallen nation of Jekotia, or as the imperial Brenodi Empire. Empires features:

Four infantry classes

Prepare a surprise attack as the scout or take the enemy head-on as the rifleman. Drive back enemy tanks as the grenadier or support your team as the engineer. With four different infantry classes, each with customizable skills, you can create the perfect class to fit your playing style.


Squad-Based Teamwork

Players can organize themselves into highly-effective squads, overwhelming their opponents with superior tactics. Squad leaders can not only direct their respective members, but also use special squad powers such as reviving dead squad members or calling down an artillery strike on the enemy.


Vehicle Combat

Whether you're ferrying troops around the battlefield with the Armored Personnel Carrier or reigning fire upon your foes with the Artillery tank, Empires features a variety of vehicular combat. Choose from six different vehicle types, including three levels of tanks, and customize your weapons, armor, and engines.


Real-Time Strategy Commander

For those more inclined to RTS gameplay, you can play as the commander. Place buildings, build defensive turrets, construct vehicles, and conduct research on your way to leading your team to victory.


With 15 official maps and dozens more community-created ones, no two matches are ever the same. Empires brings FPS/RTS gameplay to a whole new level. Join up today and see what you've been missing.

Website
Forums
Wiki

ภาพแทนตัว _

คลิกที่ภาพทางด้านล่างเพื่อเลือกเป็นภาพแทนตัวใหม่ในโปรไฟล์ของคุณประกาศ _
Changed

 • Tweaked NFHR animation

Script Changes

Vehicle Weapons

 • DU MG

  • Damage 4 -> 6

 • DU HMG

  • Damage 6 -> 8

 • HE MG

  • Reload Time 5 -> 4

 • HE Cannon

  • Explosion Force 200 -> 300

 • UML

  • Cycle Time 0.75 -> 0.6

  • Explosion Radius 450 -> 300

 • Bio Cannon

  • Clip Size 20 -> 30

Vehicle Armor

 • Composite

  • Regeneration 0.05 -> 0.035

 • Absorbant

  • Weight 10 -> 12

  • Cost 10 -> 12

  • Health 20 -> 40

  • Speed To Damage Modifier -0.00021 -> -0.00016

  • Bioweapon Damage Modifier 0.5 -> 0.65

  • APBulletResist 0.75 -> 0.5

  • InfantryStickyResist 0 -> 0.65

 • Regenerative

  • Weight 15 -> 18

  • Cost 15 -> 18

  • Health 60 -> 80

  • Regeneration 0.10 -> 0.05

 • Brittle

  • Speed To Damage Modifier 0.00033 -> 0.00012

  • KineticResist -0.3 -> -0.5

Vehicle Engines

 • Standard Engine (Jeep)

  • Description "This engine is the only jeep engine. It uses turbine technology." -> "This engine is the only jeep engine. It uses hybrid electric-turbine technology."

  • Max Speed 62 -> 75

  • Heat Dissipation 7 -> 8

 • Standard (APC)

  • Cost 10 -> 20

 • Standard (all other chassis)

  • Cost 35 -> 30

 • Gas Turbine (all chassis)

  • Cost 40 -> 20

 • 3 Phase (APC)

  • Cost 50 -> 30

 • 3 Phase (LT)

  • Cost 50 -> 30

 • 3 Phase (Medium, Arty)

  • Cost 70 -> 40

 • Fission Reactor (APC)

  • Cost 50 -> 10

 • Fission Reactor (LT, Med, Heavy, Arty)

  • Cost 70 -> 10

 • Bio Diesel (APC)

  • Cost 50 -> 20

 • Bio Diesel (LT, Med, Heavy, Arty)

  • Cost 70 -> 20

 • Coolant (APC)

  • Cost 50 -> 30

 • Coolant (LT, Med, Heavy, Arty)

  • Cost 70 -> 30

 • Compact (all chassis)

  • Cost 10 -> 5

 • 3 Phase (Med, Arty)

  • Weight 50 -> 40

 • Fission (all chassis)

  • Weight 15 -> 10

 • Coolant (all chassis except Heavy)

  • Heat Output At Max 10 -> 11

  • Heat Dissipation 9 -> 10

 • Coolant (Heavy)

  • Heat Dissipation 13 -> 14

 • Standard (Heavy)

  • Max Speed 20 -> 18

 • Gas Turbine (Heavy)

  • Max Speed 33 -> 30

 • 3 Phase (Heavy)

  • Max Reverse Speed 26 -> 35

 • Fission (Heavy)

  • Max Speed 27 -> 25

  • Max Reverse Speed 23 -> 25

 • Bio Diesel (Heavy)

  • Max Speed 26 -> 24

  • Max Reverse Speed 20 -> 24

 • Coolant (Heavy)

  • Max Speed 24 -> 22

  • Max Reverse Speed 20 -> 22

 • Compact (Heavy)

  • Max Speed 26 -> 24

  • Max Reverse Speed 20 -> 24

Vehicle Chassis

 • BE Heavy Tank

  • Cost 900 -> 1000

 • NF Heavy Tank

  • Cost 800 -> 1000
Vehicle Research

 • All times doubled.

Infantry Classes

 • Rifleman //Mine resist brought in line with other classes. Mines oneshot all infantry now
  • InfantryMineResist 0.4->0.0

 • Grenadier
  • InfantryMineResist 0.4->0.0

  Infantry Weapons

 • BEHR //Nerfed at close range, long range damage is still the same
  • Base damage 42->35
  • "StandingSpreadModifier" 0.015->0.1
  • "DuckingSpreadModifier" 0.015->0.1


 • NFAR //identical nerf to BEHR
  • Base damage 42->35
  • "StandingSpreadModifier" 0.01->0.1
  • "DuckingSpreadModifier" 0.01->0.1


 • BECR/NF50C //nerfed acc upg and made pinpoint while stationary
  • Accuracy upgmod 0.3->0.5
  • "StandingSpread" 0.001->0.0
  • "DuckingSpread" 0.001->0.0
  • "ProneSpread" 0.001->0.0
  • BECR Minimum Damage 10->40 (this was an error)


 • LSMGs //changed to mp7 style smg, super rate of fire which loses control quickly. Similar handling when tap fired though.
  • Cycletime 0.09->0.06
  • "StandingSpreadIncrement" 0.0022->0.006
  • "DuckingSpreadIncrement" 0.0022->0.006
  • Clipsize 25->20
  • Reserve Ammunition 75->80


 • HSMG //gentle nerf, I don't think it's too OP but it needs a slight tone down. It'll be harder to tapfire successfully
  • Cycletime 0.13->0.15
  • "StandingSpreadDecrement" 0.1->0.06
  • "DuckingSpreadDecrement" 0.1->0.06


 • BEHP //buffed up slightly as pistol1 feels superior.
  • Cycletime 0.2->0.15
  • "StandingSpreadDecrement" "0.04"->0.06

 • BEASt //decreased cycletime by popular demand
  • Cycletime 0.4->0.3

  • HMG //decreased cycletime by popular demand
   • Damage 15->60
   • Cycletime 0.05->0.15
   • Falloffbase 0.75->0.5 (falloff is now very fast)
   • Clipsize 100->50
   • Reserve Ammo 200->100
   • Stamina Penalty 1->3.5
ดูทั้งหมด 6 ความเห็น
เพิ่มความเห็น

กิจกรรมที่กำลังจะเกิดขึ้น _

1 กิจกรรมใน 2 สัปดาห์ถัดไป
เวลากิจกรรมทั้งหมดจะแสดงตามโซนเวลาระบบของคุณโดยอัตโนมัติ

ดูกิจกรรมทั้งหมด

Game Art _