กลุ่มอย่างเป็นทางการ

Dystopia

โปรไฟล์ _

A cyberpunk game for the source engine

7,913 สมาชิก  |  836 อยู่ในเกม  |  2,293 ออนไลน์  |  0 อยู่ในแชทแบบกลุ่ม

Dystopia is a cyberpunk themed total conversion of Half Life 2.

Dystopia places the player into tense combat situations in a high tech world spanned by computer networks. As either Punk Mercenaries or Corporate Security Forces the player will fight through the physical world to gain access, via jack-in terminals, to cyberspace.

Cyberspace is a three dimensional representation of the world's network. Inside cyberspace players will launch programs to hack into systems linked to the physical world while fighting off enemy hackers and defending critical systems. Gameplay progresses through inter-linked physical and cyberspace objectives, some are completed in either the physical world or cyberspace, others only by a well timed combination of the two.

Dystopia Official Website and Forums
Dystopia Player Stats


ประกาศ _
So here's the deal. Valve definitely broke Dys. However, they did leave us an option to make the game playable again, but you will be required to make the change manually yourself.

To fix your Dystopia, in your Steam Library, right click the game and go to Properties. From there, go to the "Beta" tab, and select "Previous" (NOT PREVIOUS_UPCOMING!). Once you do that, your Dystopia should "Upgrade" (which is really and SDK downgrade).

This should fix the issues for now. I will look into merging the new SDK code into the Dystopia 1 code and release Dystopia 1.42 (no promises).

Server Admins: I recommend NOT updating your servers.

If you find any bugs or issues, please report here: http://steamcommunity.com/app/17580/discussions/0/357286119100333747/
ดูทั้งหมด 38 ความเห็น
ดูทั้งหมด 12 ความเห็น

กิจกรรมที่กำลังจะมาถึง _

1 กิจกรรมใน 2 สัปดาห์ถัดไป
เวลากิจกรรมทั้งหมดจะแสดงตามโซนเวลาระบบของคุณโดยอัตโนมัติ

ดูกิจกรรมทั้งหมด

Game Art _