กลุ่มอย่างเป็นทางการ

Dystopia

โปรไฟล์ _

A cyberpunk game for the source engine

4,556 สมาชิก  |  423 อยู่ในเกม  |  1,386 ออนไลน์  |  0 อยู่ในแชทแบบกลุ่ม

Dystopia is a cyberpunk themed total conversion of Half Life 2.

Dystopia places the player into tense combat situations in a high tech world spanned by computer networks. As either Punk Mercenaries or Corporate Security Forces the player will fight through the physical world to gain access, via jack-in terminals, to cyberspace.

Cyberspace is a three dimensional representation of the world's network. Inside cyberspace players will launch programs to hack into systems linked to the physical world while fighting off enemy hackers and defending critical systems. Gameplay progresses through inter-linked physical and cyberspace objectives, some are completed in either the physical world or cyberspace, others only by a well timed combination of the two.

Dystopia Official Website and Forums
Dystopia Player Stats


ประกาศ _
Hey guys, the update that Valve pushed yesterday has been reverted and Dys should work again for everyone.
ดูทั้งหมด 4 ความเห็น
ดูทั้งหมด 5 ความเห็น
ดู 1 ความคิดเห็น

กิจกรรมที่กำลังจะเกิดขึ้น _

1 กิจกรรมใน 2 สัปดาห์ถัดไป
เวลากิจกรรมทั้งหมดจะแสดงตามโซนเวลาระบบของคุณโดยอัตโนมัติ

ดูกิจกรรมทั้งหมด

Game Art _