กลุ่มอย่างเป็นทางการ

Kingdom Wars

โปรไฟล์ _

Welcome to Dawn of Fantasy Kingdom Wars Steam Group!

2,894 สมาชิก  |  120 อยู่ในเกม  |  472 ออนไลน์  |  0 อยู่ในแชทแบบกลุ่ม

This is a friendly place to talk about DoF, and directly ask developers questions about the game. We are a small Indie company and do what we can to put our players first - so don`t be shy and we`ll do our best to try and help out.

DoF: Kingdom Wars Official Website
Buy DoF directly from Developer
DoF: Kingdom Wars Facebook


ประกาศ _
We are very excited to finally share with you some details about new game that our team has been working on - Kingdom Wars 2: Battles. This time we are taking the classical approach to Strategy genre - fast-paced build and destroy gameplay, with full feature release including episodic campaign, and competitive multiplayer. This on top of the feature expected from sequels like reworked combat and gameplay, greatly improved unit and building art e.t.c But of-course we had to innovate as well...

KW2B will feature new amazing features such as - online persistent progressions, full on crafting with nearly 200 combinations, tech-tree progression for each race, player to player item trading, 4 player shared coop. And last but not least - strategy card game and multiplayer progression storyline. As we set out to work on KW2B, our main goal was to have a streamlined and flawless gameplay and performance - and can`t wait to share the results with you - in the upcoming alpha and beta testing - with exclusive access to our current players. More details will be available soon, with the official announcement and website launch, as well as the coming up screenshot preview, video trailer and gameplay videos.

And the big news for Kingdom Wars players - we are not abandoning Kingdom Wars, far from it - and have plans to include majority of new Kingdom Wars 2 techs - in our KW March Update, taking Kingdom Wars to a new level. Meanwhile - stay tuned for more updates to follow, and we will be sending invites to selected 1,000 players by the end of next week, and aiming to start open-access beta testing by the end of February.

And to give you a first look at Kingdom Wars 2: Battles - we have several screenshots showcasing new approach to level design and art direction. KW2B levels are up to 6 times larger that what you`ve seen in DoF: KW. And while you`ll see some familiar locations - the game world and levels have been redesigned from the ground up. KW2B still makes the best of dynamic weather, summer and winter settings, as well as day and night cycle. These are not staged gameplay screenshots from multiplayer and campaign levels.

First Look - Screenshots
http://www.reverieworld.com/KW2B/screens_1/1.jpg
http://www.reverieworld.com/KW2B/screens_1/2.jpg
http://www.reverieworld.com/KW2B/screens_1/3.jpg
http://www.reverieworld.com/KW2B/screens_1/4.jpg
http://www.reverieworld.com/KW2B/screens_1/5.jpg
ดูทั้งหมด 13 ความเห็น

กิจกรรมที่กำลังจะเกิดขึ้น _

1 กิจกรรมใน 2 สัปดาห์ถัดไป
เวลากิจกรรมทั้งหมดจะแสดงตามโซนเวลาระบบของคุณโดยอัตโนมัติ

ดูกิจกรรมทั้งหมด

Game Art _