กลุ่มอย่างเป็นทางการ

Dawn of Fantasy: Kingdom Wars

โปรไฟล์ _

Welcome to Dawn of Fantasy Kingdom Wars Steam Group!

485 สมาชิก  |  46 กำลังอยู่ในเกม  |  143 ออนไลน์  |  0 สนทนากันในกลุ่ม

This is a friendly place to talk about DoF, and directly ask developers questions about the game. We are a small Indie company and do what we can to put our players first - so don`t be shy and we`ll do our best to try and help out.

DoF: Kingdom Wars Official Website
Buy DoF directly from Developer
DoF: Kingdom Wars Facebook


ประกาศ _
Kingdom Wars is 85% off till june 30th. Also included is every expansion ever released! Our best sale ever! Nows the time to buy a few copies for a friend or enemy and start rading their castles!!

We have a lot of free content just around the corner.

You won't belive what we have in store!

See you all in-game.


-Hi11Zone

ดู 1 ความคิดเห็น

กิจกรรมที่กำลังจะเกิดขึ้น _

1 กิจกรรมใน 2 สัปดาห์ถัดไป
เวลากิจกรรมทั้งหมดจะแสดงตามโซนเวลาระบบของคุณโดยอัตโนมัติ

ดูกิจกรรมทั้งหมด

Game Art _