กลุ่มอย่างเป็นทางการ

Champions Online

โปรไฟล์ _

10,070 สมาชิก  |  683 อยู่ในเกม  |  2,316 ออนไลน์  |  0 อยู่ในแชทแบบกลุ่ม

ไม่ระบุข้อมูล

Champions Online


ประกาศ _


“The recent Nightmare Invasion of our world was just the prelude to something far worse. It wasn’t just random attacks by horrific monsters, but calculated strikes intended to cause terror in us. What’s worse, they were harvesting that fear for some dark purpose. I have traced it to its source; we need to return to the Qliphothic Realm.” -Witchcraft, addressing the Mage Council

The new Shadow of Destruction Content Update is now live!

Shadow of Destruction brings us the Qliphothic Warzone, a new epic end-game zone set in an eerie otherworld where forces of evil plot the downfall of all creation. Content is designed for veteran level 40 players in teams of 2+ players, 6+ players and 20 players!

Features:
  • 10 New Directed Storyline Missions leading you into and through the Qliphothic Warzone!
  • 15 New Daily Repeatable Quests allowing you to earn Champions Recognition and Hermes Requisitions!
  • 4 New Open Missions where you are challenged by the deadly Portal Guardian, the alien Slug, the deadly speedster Oubliette, and the dreaded Eidolon of Destruction!
  • New Rewards, including costume pieces, gear, devices, and action figures!
To begin your adventure, talk with UNTIL Liason Bradley at Renaissance Center in Millennium City and take the mission “Hermes Revisited”. This will lead you to UNTIL HQ to speak with Major Violette Boudreau with the mission “Realm of Destruction”. From there it will lead you into the Qliphothic Warzone!

 

 
ดูทั้งหมด 15 ความเห็น

กิจกรรมที่กำลังจะมาถึง _

0 กิจกรรมใน 2 สัปดาห์ถัดไป

ดูกิจกรรมทั้งหมด

Game Art _