กลุ่มอย่างเป็นทางการ

Braid

โปรไฟล์ _

12,558 สมาชิก  |  595 อยู่ในเกม  |  2,167 ออนไลน์  |  0 อยู่ในแชทแบบกลุ่ม

ไม่ระบุข้อมูล


ภาพแทนตัว _

คลิกที่ภาพทางด้านล่างเพื่อเลือกเป็นภาพแทนตัวใหม่ในโปรไฟล์ของคุณประกาศ _
We've been updating the Braid executable on Steam recently and will continue to do so in the near future. We're not adding anything to the game or changing the gameplay in any way; the updates are just about fixing problems running the game for people whose operating system / driver / hardware config is causing problems.

The biggest things we've done are:

* Add a launcher in Windows which will help you set options easily. If you have a mysterious crash, you might try running in windowed mode, for example.

* Enabled Steam's crash reporting, which will help us see what kinds of problems are out there in the world and how widespread they are. (This feature of Steam did not exist when Braid was launched).

It appears that some people are still having crashes even after the update. Usually these crashes are related to graphics drivers, so we always encourage people to try updating their drivers. Apart from that we'll be looking at the newly-instituted error reports and seeing what we can improve.
ดูทั้งหมด 29 ความเห็น
ดูทั้งหมด 16 ความเห็น
ดูทั้งหมด 5 ความเห็น
ดูทั้งหมด 4 ความเห็น

กิจกรรมที่กำลังจะมาถึง _

1 กิจกรรมใน 2 สัปดาห์ถัดไป
เวลากิจกรรมทั้งหมดจะแสดงตามโซนเวลาระบบของคุณโดยอัตโนมัติ

ดูกิจกรรมทั้งหมด

Game Art _