กลุ่มอย่างเป็นทางการ
ทุกคนสามาถรถเข้าร่วมได้

การดำเนินการ

กลุ่มอย่างเป็นทางการ

Arma 2

โปรไฟล์ _

ARMA 2

114,553 สมาชิก  |  5082 กำลังอยู่ในเกม  |  21,608 ออนไลน์  |  2 สนทนากันในกลุ่ม

ARMA 2 is the sequel of ARMA: Armed Assault (ARMA: Combat Operations) &
from the authors of Operation Flashpoint: Cold War Crisis/Resistance/Elite


ARMA 2 paints a plausible near future.
In 2009 the fictional post-soviet country of Chernarus is ravaged by civil war.
...For two crippling years, conflict has raged...

SinglePlayerYesMission(s) & Campaign(s)
COOPerative modeYesCampaign(s)
MultiPlayerYes50+ players (64-128)
MultiPlayer modesYesany possible COOP or PvP
Mission EditorYes2D & 3D (beta)
Dedicated serverYesWindows , Linux
Modding ToolsYes click here to download...[community.bistudio.com]

Manual (12MB) : click here to view PDF...
Community wiki : click here to view URL...[community.bistudio.com]

Developer´s Diaries:
For more infomations about game please visit links below.
Official F.A.Q. ~ STEAM release: click here...
Vegetation technology 'LINDA' (info&media) : click here...[pro.bistudio.com]

{ลิ้งก์ถูกลบแล้ว - กรุณาอย่าสแปม และโปรดระวังกลอุบาย}Click here to chat about ARMA 3 game on IRC in Your webrowser...

Official Web Site
Official Forums
Developer's website

ภาพแทนตัว _

คลิกที่ภาพทางด้านล่างเพื่อเลือกเป็นภาพแทนตัวใหม่ในโปรไฟล์ของคุณประกาศ _
The real reason i wrote this news is new ARMA 3 official game group
* Check it out, some unseen screens hidden in-galery & remember to join ;)

Plus new demo, ARMA 2: Free is available on STEAM too.

ARMA 2: Free - Trailer:


As most of You already noticed there is ARMA 2 patch 1.10 available on STEAM too.
* Pach contains compatibility for new 'demo' .

... click here to see MP compatibility table and list of game package combinations etc.
ดูทั้งหมด 10 ความเห็น

กิจกรรมที่กำลังจะเกิดขึ้น _

1 กิจกรรมใน 2 สัปดาห์ถัดไป
เวลากิจกรรมทั้งหมดจะแสดงตามโซนเวลาระบบของคุณโดยอัตโนมัติ

ดูกิจกรรมทั้งหมด

Game Art _