กลุ่มอย่างเป็นทางการ
ทุกคนสามาถรถเข้าร่วมได้

การดำเนินการ

กลุ่มอย่างเป็นทางการ

Archeblade

โปรไฟล์ _

Welcome to ArcheBlade Official Group

8,599 สมาชิก  |  499 กำลังอยู่ในเกม  |  1,754 ออนไลน์  |  4 สนทนากันในกลุ่ม

Welcome Archebladers,

Archeblade is a third-person view fighting game that users fight along with multiple players in real time. Users control one of several characters, each with a strong personality based on the fantasy novel 'ArcheBlade'.

Which character will you choose based on various attacking styles? Will you prefer to fight with a gun, a sword, a hammer, a scythe, or even a magic bullet?

It’s your call.

Official Website
Facebook Fan Page

ภาพแทนตัว _

คลิกที่ภาพทางด้านล่างเพื่อเลือกเป็นภาพแทนตัวใหม่ในโปรไฟล์ของคุณประกาศ _

Nine people will be selected through a random draw and win a random item. Please see below on how you can win.

Step One: Subscribe to our Youtube Channel (https://www.youtube.com/user/Archeblade) if you haven’t already.

Step Two: Share this news on any social networking site (Facebook, Twitter, Google + or others), and take a screen shot.

After you’ve done all of the above, send us an email to support@codebrush.net with
1) An URL to your Steam Profile Page.
2) A character you want an item for.
3) Your Youtube ID
4) The screenshot.

Nine winners will receive an random item soon after an official release (Probably in the week of April 28 ~ May 2) Remember to include ALL of the FOUR in your email.

Cheers!
Codebrush Games
ดูทั้งหมด 9 ความเห็น

กิจกรรมที่กำลังจะเกิดขึ้น _

1 กิจกรรมใน 2 สัปดาห์ถัดไป
เวลากิจกรรมทั้งหมดจะแสดงตามโซนเวลาระบบของคุณโดยอัตโนมัติ

ดูกิจกรรมทั้งหมด

Game Art _