Archeblade
Съобщения: 1-5 от общо 145 мнения
Our current status, and our new project.
131 Одобрявам

Вижте всички коментари (240)
[Quick Patch] Gear Up Save Issue
59 Одобрявам

Вижте всички коментари (38)
Patch Note 1.0.3.0 and regarding additional compensation
34 Одобрявам

Вижте всички коментари (78)
Regarding your compensation
57 Одобрявам

Вижте всички коментари (104)
[IMPORTANT] Thank you all Archebladers for your support.
62 Одобрявам

Вижте всички коментари (167)
Съобщения: 1-5 от общо 145 мнения