กลุ่มอย่างเป็นทางการ

Anodyne

โปรไฟล์ _

An adventure through a dream world

3,224 สมาชิก  |  174 อยู่ในเกม  |  726 ออนไลน์  |  0 อยู่ในแชทแบบกลุ่ม

In Anodyne, you explore and fight your way through nature, urban and abstract themed areas in the human Young's subconscious, evoked by a 16-bit-era visual style and a moody, dream-like soundtrack.

Anodyne was developed by Sean Hogan and Jonathan Kittaka. The game's Twitter is @anodynegame .

Learn more at our website: http://www.anodynegame.com

Buy the soundtrack: http://seagaia.bandcamp.com

Game website
Sean's Twitter
Jon's Twitter

ภาพแทนตัว _

คลิกที่ภาพทางด้านล่างเพื่อเลือกเป็นภาพแทนตัวใหม่ในโปรไฟล์ของคุณประกาศ _
Anodyne, the surreal indie zelda-like is on sale! It's the 2nd anniversary of anodyne ! 50% off! Hooray! Follow our new game Even the Ocean: http://twitter.com/eventheocean . Note: Sale won't start till normal steam sale start time.


(note: this is the 2nd anniversary of the original release, which is feb 4, 2013, not steam's initial release whichw as in march 2013)
ดูทั้งหมด 5 ความเห็น
ดูทั้งหมด 4 ความเห็น
ดู 1 ความเห็น

กิจกรรมที่กำลังจะเกิดขึ้น _

1 กิจกรรมใน 2 สัปดาห์ถัดไป
เวลากิจกรรมทั้งหมดจะแสดงตามโซนเวลาระบบของคุณโดยอัตโนมัติ

ดูกิจกรรมทั้งหมด

Game Art _