กลุ่มอย่างเป็นทางการ

Anodyne

โปรไฟล์ _

An adventure through a dream world

3,683 สมาชิก  |  216 อยู่ในเกม  |  927 ออนไลน์  |  0 อยู่ในแชทแบบกลุ่ม

In Anodyne, you explore and fight your way through nature, urban and abstract themed areas in the human Young's subconscious, evoked by a 16-bit-era visual style and a moody, dream-like soundtrack.

Anodyne was developed by Sean Hogan and Jonathan Kittaka. The game's Twitter is @anodynegame .

Learn more at our website: http://www.anodynegame.com

Buy the soundtrack: http://seagaia.bandcamp.com

Game website
Sean's Twitter
Jon's Twitter

ภาพแทนตัว _

คลิกที่ภาพทางด้านล่างเพื่อเลือกเป็นภาพแทนตัวใหม่ในโปรไฟล์ของคุณประกาศ _
[www.eventheocean.com]

Hi there, if you liked Anodyne, you'd like the monthly newsletter I send out about Joni and I's new games.

You can join it right here: here[www.eventheocean.com]

And you'll get exclusive news and screenshots once a month! Plus, you'll be able to know when our next game Even the Ocean goes on sale.
เพิ่มความเห็น
ดูทั้งหมด 5 ความเห็น
ดูทั้งหมด 4 ความเห็น
ดู 1 ความเห็น

กิจกรรมที่กำลังจะเกิดขึ้น _

1 กิจกรรมใน 2 สัปดาห์ถัดไป
เวลากิจกรรมทั้งหมดจะแสดงตามโซนเวลาระบบของคุณโดยอัตโนมัติ

ดูกิจกรรมทั้งหมด

Game Art _