กลุ่มอย่างเป็นทางการ

And Yet It Moves

โปรไฟล์ _

And Yet It Moves

1,250 สมาชิก  |  102 อยู่ในเกม  |  359 ออนไลน์  |  0 อยู่ในแชทแบบกลุ่ม

Run, jump and turn the world upside-down!

And Yet It Moves is an award-winning physics-based platform game in which players rotate the game world at will to solve challenging puzzles. Tilting the world turns walls into floors, slides into platforms, and stacks of rocks into dangerous hazards.

Ofiicial Site
Developer Site
Competition Site

ภาพแทนตัว _

คลิกที่ภาพทางด้านล่างเพื่อเลือกเป็นภาพแทนตัวใหม่ในโปรไฟล์ของคุณประกาศ _
What's New in this Version:

2 NEW GAMEPLAY MODIFICATIONS: Game Speed and Fixed Camera. Find them in the modifications menu. Have fun setting the game speed to 150%!

BUG FIXES:
- Enhanced startup process.
- Game will not throttle anymore when in background.
- Fixed that loading message was displayed behind the create profile menu.
- The Cheater achievement can now be achieved. So can the Crazy achievement.
- Updated french localization.
เพิ่มความเห็น
เพิ่มความเห็น
เพิ่มความเห็น
เพิ่มความเห็น
เพิ่มความเห็น

กิจกรรมที่กำลังจะเกิดขึ้น _

1 กิจกรรมใน 2 สัปดาห์ถัดไป
เวลากิจกรรมทั้งหมดจะแสดงตามโซนเวลาระบบของคุณโดยอัตโนมัติ

ดูกิจกรรมทั้งหมด

Game Art _