กลุ่มอย่างเป็นทางการ

Amnesia: The Dark Descent

โปรไฟล์ _

Curse

25,965 สมาชิก  |  1542 อยู่ในเกม  |  4,915 ออนไลน์  |  2 อยู่ในแชทแบบกลุ่ม

If you join this group you must get a friend to join within 24 hours or else the shadow will devour you!

Frictional Games Blog
Frictional Games Facebook


ประกาศ _
Playing a videogame can put you in a state where the borders between your self and the character gets blurry. This is one of the major differences that sets games apart from other mediums such as films and literature. When creating games, evoking this feeling of presence is worth trying to achieve.

Latest blog post:
http://frictionalgames.blogspot.se/2017/04/evoking-presence.html

ดูทั้งหมด 8 ความเห็น
ดูทั้งหมด 4 ความเห็น

กิจกรรมที่กำลังจะมาถึง _

1 กิจกรรมใน 2 สัปดาห์ถัดไป
เวลากิจกรรมทั้งหมดจะแสดงตามโซนเวลาระบบของคุณโดยอัตโนมัติ

ดูกิจกรรมทั้งหมด

Game Art _