กลุ่มอย่างเป็นทางการ

Amnesia: The Dark Descent

โปรไฟล์ _

Curse

23,968 สมาชิก  |  1119 อยู่ในเกม  |  4,373 ออนไลน์  |  2 อยู่ในแชทแบบกลุ่ม

If you join this group you must get a friend to join within 24 hours or else the shadow will devour you!

Frictional Games Blog
Frictional Games Facebook


ประกาศ _
Apparently something went wrong on the previous update, making it a bit difficult to run total conversion mods out of the box. Version 1.311 addresses that issue so you don't have to hack stuff to make them work.

Changelist:
- Launcher checks for the 'DefaultMainSettingsSDL2' entry in the init config file passed as argument and falls back to the game's default if not present.
- Game checks for the 'DefaultMainSettingsSDL2' and 'DefaultUserKeysSDL2' entries in the init config file passed as argument and falls back to the game's default if not present.
- Added "steam_appid.txt" file to make it possible to run the game exe outside Steam.
ดูทั้งหมด 27 ความเห็น

กิจกรรมที่กำลังจะเกิดขึ้น _

1 กิจกรรมใน 2 สัปดาห์ถัดไป
เวลากิจกรรมทั้งหมดจะแสดงตามโซนเวลาระบบของคุณโดยอัตโนมัติ

ดูกิจกรรมทั้งหมด

Game Art _