Amnesia: The Dark Descent

Amnesia: The Dark Descent

Съобщения: 1-5 от общо 12 мнения
Lots of new blog posts!
77 Одобрявам

Вижте всички коментари (9)
Story - What is it good for?
66 Одобрявам

Вижте всички коментари (6)
Mental Models
57 Одобрявам

Вижте всички коментари (7)
Evoking Presence
91 Одобрявам

Вижте всички коментари (10)
Share your best Frictional Games inspired creation!
69 Одобрявам

Вижте всички коментари (20)
Съобщения: 1-5 от общо 12 мнения