Amnesia: The Dark Descent

Amnesia: The Dark Descent

Съобщения: 1-5 от общо 11 мнения
Story - What is it good for?
63 Одобрявам

Вижте всички коментари (4)
Mental Models
55 Одобрявам

Вижте всички коментари (5)
Evoking Presence
89 Одобрявам

Вижте всички коментари (10)
Share your best Frictional Games inspired creation!
68 Одобрявам

Вижте всички коментари (20)
Съобщения: 1-5 от общо 11 мнения