กลุ่มอย่างเป็นทางการ

aerofly FS

โปรไฟล์ _

aerofly FS Flight Simulator

561 สมาชิก  |  12 อยู่ในเกม  |  36 ออนไลน์  |  0 อยู่ในแชทแบบกลุ่ม

ไม่ระบุข้อมูล

aerofly FS
aerofly FS Support


ประกาศ _
Dear aerofly FS Users,

we have published a new version for aerofly FS. This release brings the following changes:

• NEW: Added detailed airports: Altenrhein, Bern and Alpnach
• NEW: Improved selection of the starting position
• NEW: Improved autopilot functionality: Select heading, Altitude and rate of climb, enable different modes individually
• NEW: Added support for multi-engine aircraft and individual engine control
• NEW: Added individual (left/right) brake control
• NEW: Added navigation, anti-collision and landing lights to all aircraft
• NEW: Improved terrain rendering
• NEW: Added sun blend and bloom effect
• NEW: Added air-brakes to the F18

We hope you enjoy aerofly FS. Have a look in our forum as well ( www.ipacs.de/forum ), we will publish information soon on the roadmap to the next big release of aerofly FS.
ดูทั้งหมด 8 ความเห็น
เพิ่มความเห็น
เพิ่มความเห็น

กิจกรรมที่กำลังจะเกิดขึ้น _

1 กิจกรรมใน 2 สัปดาห์ถัดไป
เวลากิจกรรมทั้งหมดจะแสดงตามโซนเวลาระบบของคุณโดยอัตโนมัติ

ดูกิจกรรมทั้งหมด

Game Art _