กลุ่มอย่างเป็นทางการ

Ace of Spades

โปรไฟล์ _

Ace of Spades - It's like war, only better!

10,502 สมาชิก  |  459 กำลังอยู่ในเกม  |  1,220 ออนไลน์  |  1 สนทนากันในกลุ่ม

Say hello to the creative shooter. Create your battleground, destroy it, then create it again. It's construction, combat and creativity.

It's like war, only better.

Ace of Spades
Facebook
Twitter

ภาพแทนตัว _

คลิกที่ภาพทางด้านล่างเพื่อเลือกเป็นภาพแทนตัวใหม่ในโปรไฟล์ของคุณประกาศ _
As you may of seen already, Ace of Spades is free for the weekend! You can download and play the game immediately and you can also buy it for 80% off from our Steam Store page!

To get stuck right start the game go onto 'Join Match' then choose the Server Browser, from here you are able to specifically choose what type of server best suits you, be it ping, game mode or players.

Make sure to get stuck in and use the content featured from our creators on the Steam Workshop also, there's over 10,000 pieces of content on there!
ดูทั้งหมด 63 ความเห็น

กิจกรรมที่กำลังจะเกิดขึ้น _

1 กิจกรรมใน 2 สัปดาห์ถัดไป
เวลากิจกรรมทั้งหมดจะแสดงตามโซนเวลาระบบของคุณโดยอัตโนมัติ

ดูกิจกรรมทั้งหมด

Game Art _