กลุ่มอย่างเป็นทางการ

Ace of Spades

โปรไฟล์ _

Ace of Spades - It's like war, only better!

10,763 สมาชิก  |  422 กำลังอยู่ในเกม  |  1,281 ออนไลน์  |  1 สนทนากันในกลุ่ม

Say hello to the creative shooter. Create your battleground, destroy it, then create it again. It's construction, combat and creativity.

It's like war, only better.

Ace of Spades
Facebook
Twitter

ภาพแทนตัว _

คลิกที่ภาพทางด้านล่างเพื่อเลือกเป็นภาพแทนตัวใหม่ในโปรไฟล์ของคุณประกาศ _
Soldiers.

We are excited to inform you that the “(almost) everything you asked for” update has just been released onto the Community Beta Preview!

This includes a host of changes, including re-enabling Kv6 Modding, Balancing Changes and changes to maps!

If you want to check this out, head to your Steam Library, and right-click Ace of Spades. From there, click “Betas”, and change the dropdown option from “NONE – Opt out of all beta programs” to “community – Pre-Release Preview”.
For more information on the changes, head over to the forum post here : http://www.aceofspades.com/community/page/articles.html/_/official-news/new-community-beta-preview-r75

Enjoy!
Tom (TauOmicronMu) and the Ace of Spades team.
ดูทั้งหมด 18 ความเห็น

กิจกรรมที่กำลังจะเกิดขึ้น _

1 กิจกรรมใน 2 สัปดาห์ถัดไป
เวลากิจกรรมทั้งหมดจะแสดงตามโซนเวลาระบบของคุณโดยอัตโนมัติ

ดูกิจกรรมทั้งหมด

Game Art _