กลุ่มอย่างเป็นทางการ

Ace of Spades

โปรไฟล์ _

Ace of Spades - It's like war, only better!

20,648 สมาชิก  |  930 อยู่ในเกม  |  2,621 ออนไลน์  |  2 อยู่ในแชทแบบกลุ่ม

Say hello to the creative shooter. Create your battleground, destroy it, then create it again. It's construction, combat and creativity.

It's like war, only better.

Ace of Spades
Facebook
Twitter

ภาพแทนตัว _

คลิกที่ภาพทางด้านล่างเพื่อเลือกเป็นภาพแทนตัวใหม่ในโปรไฟล์ของคุณประกาศ _
As a thank you for your dedication to Ace of Spades we would like to give you the best offer on our Block N Load: Fully Loaded Edition pre-order!

Containing immediate access to the Block N Load BETA, our instantly wearable ‘Skins For The Win’ DLC Pack, a copy of Ace of Spades: Battle Builder, and the full game when it launches – all included in the pre-order price.

If you already own Ace of Spades: Battle Builder – we have an even greater price discount for you.

You can check out the game on the Block N Load Store page and if you're interested pre-order the game at a 50% discount exclusive to you as an Ace of Spades player.

Pre-order now!
ดูทั้งหมด 42 ความเห็น
ดูทั้งหมด 121 ความเห็น

กิจกรรมที่กำลังจะเกิดขึ้น _

1 กิจกรรมใน 2 สัปดาห์ถัดไป
เวลากิจกรรมทั้งหมดจะแสดงตามโซนเวลาระบบของคุณโดยอัตโนมัติ

ดูกิจกรรมทั้งหมด

Game Art _