กลุ่มอย่างเป็นทางการ

Zeno Clash

โปรไฟล์ _

Zeno Clash

4,001 สมาชิก  |  177 อยู่ในเกม  |  705 ออนไลน์  |  0 อยู่ในแชทแบบกลุ่ม

Zeno Clash is an action/fighting game set in a punk fantasy world. The game is played from a first person perspective and the combat is up close and brutal.

Experience a deep storyline set in a fantastic world. In Zeno Clash you play as Ghat, one of Father-Mother's many children. Ghat is banished by his brothers and will be forced to travel to unknown places to fight for his life.

Official website
Official Forums
Official Blog

ภาพแทนตัว _

คลิกที่ภาพทางด้านล่างเพื่อเลือกเป็นภาพแทนตัวใหม่ในโปรไฟล์ของคุณประกาศ _

กิจกรรมที่กำลังจะมาถึง _

1 กิจกรรมใน 2 สัปดาห์ถัดไป
เวลากิจกรรมทั้งหมดจะแสดงตามโซนเวลาระบบของคุณโดยอัตโนมัติ

ดูกิจกรรมทั้งหมด

Game Art _