กลุ่มอย่างเป็นทางการ
ทุกคนสามาถรถเข้าร่วมได้

การดำเนินการ

กลุ่มอย่างเป็นทางการ

The Path

โปรไฟล์ _

The Path

1,021 สมาชิก  |  82 กำลังอยู่ในเกม  |  255 ออนไลน์  |  0 สนทนากันในกลุ่ม

Join the group for discussion, updates, merch giveaways and more.

The Path developer blog
Grandmother's House
Official The Path Forums

ภาพแทนตัว _

คลิกที่ภาพทางด้านล่างเพื่อเลือกเป็นภาพแทนตัวใหม่ในโปรไฟล์ของคุณประกาศ _
We've been working hard to get this update out to you! This version fixes compatibility issues with OSX 10.9 Marvericks. But also issues with graphics bugs and sound issues. So if you are playing on Mac and still have trouble please let us know.
ดูทั้งหมด 4 ความเห็น
ดูทั้งหมด 11 ความเห็น
ดูทั้งหมด 2 ความเห็น

กิจกรรมที่กำลังจะเกิดขึ้น _

1 กิจกรรมใน 2 สัปดาห์ถัดไป
เวลากิจกรรมทั้งหมดจะแสดงตามโซนเวลาระบบของคุณโดยอัตโนมัติ

ดูกิจกรรมทั้งหมด

Game Art _