กลุ่มอย่างเป็นทางการ

The Path

โปรไฟล์ _

The Path

1,022 สมาชิก  |  37 กำลังอยู่ในเกม  |  158 ออนไลน์  |  0 สนทนากันในกลุ่ม

Join the group for discussion, updates, merch giveaways and more.

The Path developer blog
Grandmother's House
Official The Path Forums

ภาพแทนตัว _

คลิกที่ภาพทางด้านล่างเพื่อเลือกเป็นภาพแทนตัวใหม่ในโปรไฟล์ของคุณประกาศ _
Even though we still have a lot of work to do, we have set up a page here on Steam for our new game in production, called Sunset. Please have a look and let us know what you think so far.

We're making this game for you. So we really want to know.
ดูทั้งหมด 16 ความเห็น
ดูทั้งหมด 4 ความเห็น
ดูทั้งหมด 11 ความเห็น
ดูทั้งหมด 2 ความเห็น

กิจกรรมที่กำลังจะเกิดขึ้น _

1 กิจกรรมใน 2 สัปดาห์ถัดไป
เวลากิจกรรมทั้งหมดจะแสดงตามโซนเวลาระบบของคุณโดยอัตโนมัติ

ดูกิจกรรมทั้งหมด

Game Art _