กลุ่มอย่างเป็นทางการ

Company of Heroes: Tales of Valor

โปรไฟล์ _

6,132 สมาชิก  |  281 อยู่ในเกม  |  847 ออนไลน์  |  0 อยู่ในแชทแบบกลุ่ม

ไม่ระบุข้อมูลประกาศ _
[blogs.companyofheroes.com]

 

In order to keep the original Company of Heroes online we had to move from the servers that the game was launched on, to a new setup on Valve's Steamworks servers. While we were glad that we were able to keep the original game online, the move meant that we lost a number of features that we had managed to build into the game over the years.

Since the move we have been working hard alongside the team at Smoking Gun Interactive, a Vancouver based studio featuring many of the original team that worked on CoH, to restore the game's features.

Earlier this month we ran an open beta[blogs.companyofheroes.com] for players to test the latest version of the game. Now thanks to the beta testers' feedback we have launched the latest update to Company of Heroes[community.companyofheroes.com].

Everyone at Relic would like to thank the fantastic fans who have helped us keep Company of Heroes alive. Your passion for the game, and your help with this latest update, have been invaluable to us.

We look forward to many more years of seeing you on the field of battle.
ดูทั้งหมด 14 ความเห็น

กิจกรรมที่กำลังจะเกิดขึ้น _

1 กิจกรรมใน 2 สัปดาห์ถัดไป
เวลากิจกรรมทั้งหมดจะแสดงตามโซนเวลาระบบของคุณโดยอัตโนมัติ

ดูกิจกรรมทั้งหมด

Game Art _