กลุ่มอย่างเป็นทางการ

Tabletop Simulator

โปรไฟล์ _

87,674 สมาชิก  |  4023 อยู่ในเกม  |  18,850 ออนไลน์  |  0 อยู่ในแชทแบบกลุ่ม

Tabletop Simulator is the only simulator where you can let your aggression out by flipping the table! There are no rules to follow: just you, a physics sandbox, and your friends. Make your own games and play how YOU want! Unlimited gaming possibilities!

Berserk Games
Facebook
Twitter

ภาพแทนตัว _

คลิกที่ภาพทางด้านล่างเพื่อเลือกเป็นภาพแทนตัวใหม่ในโปรไฟล์ของคุณประกาศ _
You guys have all been talking about it, so we thought we'd help spread the word!

Tabletop Simulator is a game, or rather a platform where you can do a multitude of things, but one of them is being able to play any kind of board, card and tabletop game you can think of. There are thousands of great mods on the Workshop along with 15 classics and 20 (with a lot more on the way) DLCs you can play.

To vote just go to our store page and choose "Nominate this game for an award". Choose "The Game Within A Game" award and voila! We'll see what happens. Nominations close on November 29th.Thanks for your support and don't forget you can still get TTS and all our DLCs for 30-50% off!

http://store.steampowered.com/app/286160/

ดูทั้งหมด 24 ความเห็น

กิจกรรมที่กำลังจะเกิดขึ้น _

1 กิจกรรมใน 2 สัปดาห์ถัดไป
เวลากิจกรรมทั้งหมดจะแสดงตามโซนเวลาระบบของคุณโดยอัตโนมัติ

ดูกิจกรรมทั้งหมด

Game Art _