กลุ่มอย่างเป็นทางการ

Saints Row 2

โปรไฟล์ _

East Side. West Side. Your Side.

6,271 สมาชิก  |  297 อยู่ในเกม  |  959 ออนไลน์  |  0 อยู่ในแชทแบบกลุ่ม

The fight to reclaim Stilwater does not have to be waged alone. The Saints once ruled these streets as a crew of brothers, and their return to the top can help be secured through co-operative alliances.

Whether it's just you or alongside a co-op partner, Saints Row 2 is a world only limited by your imagination.

Official community site for Saints Row 2
SaintsRow2.com


ประกาศ _
ไม่มีการโพสต์ประกาศ

กิจกรรมที่กำลังจะเกิดขึ้น _

1 กิจกรรมใน 2 สัปดาห์ถัดไป
เวลากิจกรรมทั้งหมดจะแสดงตามโซนเวลาระบบของคุณโดยอัตโนมัติ

ดูกิจกรรมทั้งหมด

Game Art _