กลุ่มอย่างเป็นทางการ

Source Filmmaker

โปรไฟล์ _

Introducing Source Filmmaker

63,691 สมาชิก  |  3791 อยู่ในเกม  |  13,163 ออนไลน์  |  1 อยู่ในแชทแบบกลุ่ม

The Source Filmmaker (SFM) is the movie-making tool built and used by us here at Valve to make movies inside the Source game engine. Because the SFM uses the same assets as the game, anything that exists in the game can be used in the movie, and vice versa. By utilizing the hardware rendering power of a modern gaming PC, the SFM allows storytellers to work in a what-you-see-is-what-you-get environment so they can iterate in the context of what it will feel like for the final audience.ประกาศ _
<iframe class="youtube-player" type="text/html" width="440" height="252" src="http://www.youtube.com/embed/GiCau-vzve4" frameborder="0">
</iframe>

Now that the official CS:GO trailer's[sourcefilmmaker.com] shipped, we put together a little "Making Of" featurette for anybody interested in all of the different elements that need to come together to get an SFM project out the door here at Valve. Enjoy!

ดูทั้งหมด 40 ความเห็น

กิจกรรมที่กำลังจะมาถึง _

1 กิจกรรมใน 2 สัปดาห์ถัดไป
เวลากิจกรรมทั้งหมดจะแสดงตามโซนเวลาระบบของคุณโดยอัตโนมัติ

ดูกิจกรรมทั้งหมด