Επίσημη ομάδα
Ο καθένας μπορεί να γίνει μέλος

Ενέργειες

Επίσημη ομάδα

Source Filmmaker

Προφιλ _

Introducing Source Filmmaker

63,691 Μέλη  |  3791 Σε παιχνίδι  |  13,158 Συνδεδεμένος  |  1 Σε ομαδική συνομιλία

The Source Filmmaker (SFM) is the movie-making tool built and used by us here at Valve to make movies inside the Source game engine. Because the SFM uses the same assets as the game, anything that exists in the game can be used in the movie, and vice versa. By utilizing the hardware rendering power of a modern gaming PC, the SFM allows storytellers to work in a what-you-see-is-what-you-get environment so they can iterate in the context of what it will feel like for the final audience.Ανακοινώσεις _
<iframe class="youtube-player" type="text/html" width="440" height="252" src="http://www.youtube.com/embed/GiCau-vzve4" frameborder="0">
</iframe>

Now that the official CS:GO trailer's[sourcefilmmaker.com] shipped, we put together a little "Making Of" featurette for anybody interested in all of the different elements that need to come together to get an SFM project out the door here at Valve. Enjoy!

Προβολή των 40 σχολίων
Προβολή των 117 σχολίων
Προβολή των 409 σχολίων

Επερχόμενα συμβάντα _

1 συμβάν στις επόμενες 2 εβδομάδες
Όλες οι ώρες των συμβάντων εμφανίζονται αυτόματα στην τοπική ζώνη ώρας του συστήματός σας

Προβολή όλων των συμβάντων