กลุ่มอย่างเป็นทางการ

Red Faction: Guerrilla

โปรไฟล์ _

Better Red Than Dead

2,808 สมาชิก  |  211 กำลังอยู่ในเกม  |  631 ออนไลน์  |  1 สนทนากันในกลุ่ม

Mars is your set piece. Grab your sledgehammer and take back Mars for the people.

Official community site for Red Faction: Guerrilla
RedFaction.com


ประกาศ _
Starting tomorrow, December 3rd, the Red Faction: Guerrilla Community Playdate will take place. Our goal is to get as many community members, friends, and random strangers online and participating in Multiplayer. While RFG features a whole bunch of varying competitive modes, we thought a small schedule of events may help to keep things interesting throughout the two days. This way, we can funnel people into specific modes and ensure that even new players to RFG will get the chance to experience the craziness that is a full game of Siege.

You can find full information, along with the schedule of events and swag giveaway opportunities over on the official community site, located at http://community.redfaction.com/content/community-playdate-schedule-events
ดูทั้งหมด 11 ความเห็น

กิจกรรมที่กำลังจะเกิดขึ้น _

1 กิจกรรมใน 2 สัปดาห์ถัดไป
เวลากิจกรรมทั้งหมดจะแสดงตามโซนเวลาระบบของคุณโดยอัตโนมัติ

ดูกิจกรรมทั้งหมด

Game Art _