กลุ่มอย่างเป็นทางการ

Ravaged Zombie Apocalypse

โปรไฟล์ _

Post Apocalyptic Vehicuar FPS

2,709 สมาชิก  |  181 อยู่ในเกม  |  511 ออนไลน์  |  0 อยู่ในแชทแบบกลุ่ม

Ravaged is designed with a heavy focus on vehicular
combat taking place on vast maps that will have you
strategically duking it out on land and in air with over
40 vehicles and weapons.

2Dawn Games Inc
Ravaged Facebook


ประกาศ _
Hello Gamers...

Today we would like to announce the release of the Ravaged Development Kit!

The Ravaged Development Kit (RDK) is the Unreal Engine 3 driven editor for Ravaged.. a fun, fast-paced fps/vehicular combat game on Steam, built by the same developers that worked on Battlefield: Desert Combat, HomeFront, and Frontlines.

The RDK is a standalone development kit that does not require prior ownership of the Unreal Engine. It is available now and can be downloaded here[www.2dawn.com]
ดูทั้งหมด 10 ความเห็น
ดูทั้งหมด 11 ความเห็น
ดูทั้งหมด 37 ความเห็น

กิจกรรมที่กำลังจะมาถึง _

1 กิจกรรมใน 2 สัปดาห์ถัดไป
เวลากิจกรรมทั้งหมดจะแสดงตามโซนเวลาระบบของคุณโดยอัตโนมัติ

ดูกิจกรรมทั้งหมด