กลุ่มอย่างเป็นทางการ

R.U.S.E

โปรไฟล์ _

14,589 สมาชิก  |  1187 อยู่ในเกม  |  3,468 ออนไลน์  |  0 อยู่ในแชทแบบกลุ่ม

Bluff your enemies to lead your nation to victory, controlling the action using views that range seamlessly from the heart of the battlefield to the full theatre of war.

In R.U.S.E, your brain is your ultimate weapon as you fight a war of perception, where your ability to deceive and mislead your enemy determines success. A first in a strategy game, R.U.S.E reinvigorates the genre by using deception to give new-found depth to the gameplay.

Don't miss a bit on the official website
Discuss the game on the official forums
Become a fan on Facebook


ประกาศ _
Hi everyone,

A new patch is about to be released today to fix the various issues listed below:

- Frequent desync issues
- Ranked games stuck at 4/2 players
- Invite button missing in 4 players maps
- Kick of player at timeouts when accessing the VAC checking servers

We hope this update will satisfy most of you and will let you enjoy the multiplayer.

Once again, a big Thank you to you all for your patience and your support!


Wuzzi
www.twittter.com/UbiLeak
ดูทั้งหมด 34 ความเห็น
ดูทั้งหมด 16 ความเห็น

กิจกรรมที่กำลังจะมาถึง _

1 กิจกรรมใน 2 สัปดาห์ถัดไป
เวลากิจกรรมทั้งหมดจะแสดงตามโซนเวลาระบบของคุณโดยอัตโนมัติ

ดูกิจกรรมทั้งหมด

Game Art _