Επίσημη ομάδα
Ο καθένας μπορεί να γίνει μέλος

Ενέργειες

Επίσημη ομάδα

Rising Storm/Red Orchestra 2 Multiplayer

Προφιλ _

Official Red Orchestra 2 / Rising Storm Game Group

37,644 Μέλη  |  4134 Σε παιχνίδι  |  10,727 Συνδεδεμένος  |  0 Σε ομαδική συνομιλία

Coming soon, Rising Storm is the next game in the award-winning Red Orchestra franchise. You know the great gameplay, innovative features and realistic audio and graphics of RO2 - Rising Storm will take this to the Pacific Theater, adding even more features. The brutal, unforgiving combat of the Eastern Front and the Pacific Theater will be available to players of both games, as content from both will be accessible from either product, through one server browser. No split in the community - seamless integration. Rising Storm brings a completely new set of maps and factions - US Army, US Marine Corps, Imperial Japanese Army and the Special Naval Landing Forces. Rising Storm adds over 20 new weapons such as the iconic US M1 Garand, M1903 Springfield, the BAR and flamethrower; lesser-known Japanese weapons including Arisaka rifles, Type 100 SMG and the infamous "knee mortar".

Rising Storm also introduces an entirely new type of gameplay to the franchise - asymmetrical warfare. The American’s have the apparent advantage in firepower with their fast firing semi-automatic rifles, fully automatic weapons, and devastating flamethrower. The Japanese balance this out with gameplay elements that model their raw courage, ferocity, and cunning use of equipment. Their knee mortars allow them to rain indirect fire down on their enemies from anywhere in the map. Grenades can be planted and turned into booby-traps for unwary GIs. The Japanese put very high store on close-quarter combat, with a bayonet on almost every weapon – even machine guns and SMGs. Their banzai charge suppresses the enemy making it difficult for them to return fire and gives them an opportunity to close in to use bayonets and katanas on their opponents.

Heroes of Stalingrad Website
Rising Storm Website
Tripwire Interactive Website

Εικόνες προφίλ _

Επιλέξτε μια από τις παρακάτω εικόνες για να οριστεί ως νέα εικόνα του προφίλ σας.Ανακοινώσεις _
http://steamcommunity.com/sharedfiles/filedetails/?id=319269696

Changelog:
  • Added Original Voices for American replacing Japanese references with German ones (Courtesy of TWI)
  • Added New Uniform for American Army (Courtesy of AMG, you can now set uniform for us to Army in SDK)
  • Large cache of Environmental assets native to the Western front for map designers (Courtsey of AMG. These are ENV_WF_RD_Assets_01-09 upks and are kept at seperate listing due to size limitations)
  • Fixed and added code to support tanks in WF game mode(Currently germans only)

Players and Mappers can find the new art assets here: http://steamcommunity.com/sharedfiles/filedetails/?id=399835983

Non mappers should subscribe to it as well (to make sure they have the files when maps that use them start showing up!)

Speaking of maps, several of them have been updated for this new release. Be sure to make sure you are subscribed to the latest:
Map listings in workshop ( Newest to oldest):

WF-Saint Come du Mont (Nymets1104)
http://steamcommunity.com/sharedfiles/filedetails/?id=398128200

WF-Caen OutSkirts (Commander Shepard)
http://steamcommunity.com/sharedfiles/filedetails/?id=382906129

WF-Saint Amand (Nymets1104)
http://steamcommunity.com/sharedfiles/filedetails/?id=340184005

WF-Donner (Cpl. Veld [29ID])
http://steamcommunity.com/sharedfiles/filedetails/?id=382928845
Προβολή των 24 σχολίων
Προβολή των 4 σχολίων
Προβολή των 21 σχολίων

Επερχόμενα συμβάντα _

1 συμβάν στις επόμενες 2 εβδομάδες
Όλες οι ώρες των συμβάντων εμφανίζονται αυτόματα στην τοπική ζώνη ώρας του συστήματός σας

Προβολή όλων των συμβάντων

Game Art _