กลุ่มอย่างเป็นทางการ

Puzzle Agent 2

โปรไฟล์ _

Puzzle Agent 2

1,069 สมาชิก  |  76 อยู่ในเกม  |  245 ออนไลน์  |  0 อยู่ในแชทแบบกลุ่ม

Agent Nelson Tethers just solved the biggest case of his career. So why isn't he satisfied? There's still the case of a missing eraser factory foreman, a whispering madness is still creeping from mind to mind, and a troubling recurrence of... creatures... is lurking into the town.

Puzzle Agent 2
Grickle - Graham Annable
Telltale Games


ประกาศ _
You can now return back to Scoggins with Nelson! The game is now released on Windows and Mac (via SteamPlay).

Buy Puzzle Agent 2 and get a free copy of Puzzle Agent 1 to play. Already own it? You can gift it to any one of your Steam friends!

Enjoy Puzzle Agent 2 and your trip back to Scoggins!
ดูทั้งหมด 5 ความเห็น

กิจกรรมที่กำลังจะมาถึง _

1 กิจกรรมใน 2 สัปดาห์ถัดไป
เวลากิจกรรมทั้งหมดจะแสดงตามโซนเวลาระบบของคุณโดยอัตโนมัติ

ดูกิจกรรมทั้งหมด

Game Art _