กลุ่มอย่างเป็นทางการ

Portal

โปรไฟล์ _

GLaDOS says:

100,788 สมาชิก  |  4298 กำลังอยู่ในเกม  |  18,358 ออนไลน์  |  1 สนทนากันในกลุ่ม

The Enrichment Center is committed to the well being of all participants. Cake and grief counseling will be available at the conclusion of the test. Thank you for helping us help you help us all.

PORTAL
APERTURE SCIENCE


ประกาศ _
We have released a Beta update for Portal.
Changes in this update are:
  • Fixed bug with threads getting lower priority than expected causing performance issues on OSX and Linux
ดูทั้งหมด 61 ความเห็น
ดูทั้งหมด 94 ความเห็น
ดูทั้งหมด 88 ความเห็น
ดูทั้งหมด 34 ความเห็น
ดูทั้งหมด 44 ความเห็น

กิจกรรมที่กำลังจะเกิดขึ้น _

1 กิจกรรมใน 2 สัปดาห์ถัดไป
เวลากิจกรรมทั้งหมดจะแสดงตามโซนเวลาระบบของคุณโดยอัตโนมัติ

ดูกิจกรรมทั้งหมด

Game Art _