กลุ่มอย่างเป็นทางการ

Metal Drift

โปรไฟล์ _

497 สมาชิก  |  45 อยู่ในเกม  |  125 ออนไลน์  |  0 อยู่ในแชทแบบกลุ่ม

Metal Drift is a vehicular sport combat game set in a distant future. As the player, you command an agile, high powered hover tank in a futuristic sports arena. Core game play centers on intense tank-on-tank multiplayer team combat seen through an immersive, first person cockpit. Layered on this is a goal-oriented game type that allows for high level strategy and team dynamics. Players can level up to unlock new ranks, weapons, and upgrades.

Official Metal Drift website
Black Jacket Studios website


ประกาศ _
Have you ever wanted a way to keep up to date with with all the happenings of Black Jacket Games? Well, you're in luck! Just go "Like" the BJG Facebook page to stay in the loop with Metal Drift news and their upcoming iOS game, Fluxe!

https://www.facebook.com/BlackJacketGames
เพิ่มความเห็น
เพิ่มความเห็น
เพิ่มความเห็น
เพิ่มความเห็น

กิจกรรมที่กำลังจะมาถึง _

1 กิจกรรมใน 2 สัปดาห์ถัดไป
เวลากิจกรรมทั้งหมดจะแสดงตามโซนเวลาระบบของคุณโดยอัตโนมัติ

ดูกิจกรรมทั้งหมด

Game Art _