Съобщения: 1-5 от общо 39 мнения
What do Zombies Think?
Одобрявам

Преглед на всички коментари (73)
Left 4 Dead Zombie Holiday Sale!
5 Одобрявам

Преглед на всички коментари (102)
July 1 Update
Одобрявам

Преглед на всички коментари (119)
January 18th - Left 4 Dead Xbox 360 Update
1 Одобрявам

Преглед на всички коментари (111)
November 19th Update
Одобрявам

Преглед на всички коментари (65)
Съобщения: 1-5 от общо 39 мнения