กลุ่มอย่างเป็นทางการ
ทุกคนสามาถรถเข้าร่วมได้

การดำเนินการ

กลุ่มอย่างเป็นทางการ

Killing Floor

โปรไฟล์ _

Official Killing Floor Game Group

72,729 สมาชิก  |  5919 กำลังอยู่ในเกม  |  19,354 ออนไลน์  |  4 สนทนากันในกลุ่ม

Killing Floor: COOP Survival Horror

Killing Floor Website
Tripwire Interactive Website
Killing Floor Forums

ภาพแทนตัว _

คลิกที่ภาพทางด้านล่างเพื่อเลือกเป็นภาพแทนตัวใหม่ในโปรไฟล์ของคุณประกาศ _
Content:
  • Removed X-mas Zeds from the game

UI:
  • Fixed some languages being unable to select Suicidal difficulty from Solo or Host menu

Workshop:
  • Fixed Steam Workshop from re-downloading and generating temp files for subscribed content every time the game launched (on Windows clients - Mac and Linux update will follow)

Known Issues:
  • We have reproduced some Mac clients failing to launch into the game in office and are working to address the issue
  • We are continuing to work to address some Mac and Linux clients falling into a non perk progression state
ดูทั้งหมด 98 ความเห็น

กิจกรรมที่กำลังจะเกิดขึ้น _

1 กิจกรรมใน 2 สัปดาห์ถัดไป
เวลากิจกรรมทั้งหมดจะแสดงตามโซนเวลาระบบของคุณโดยอัตโนมัติ

ดูกิจกรรมทั้งหมด

Game Art _