กลุ่มอย่างเป็นทางการ

Killing Floor

โปรไฟล์ _

Official Killing Floor Game Group

94,481 สมาชิก  |  6521 อยู่ในเกม  |  20,181 ออนไลน์  |  0 อยู่ในแชทแบบกลุ่ม

Killing Floor: COOP Survival Horror

Killing Floor Website
Tripwire Interactive Website
Killing Floor Forums

ภาพแทนตัว _

คลิกที่ภาพทางด้านล่างเพื่อเลือกเป็นภาพแทนตัวใหม่ในโปรไฟล์ของคุณประกาศ _
http://store.steampowered.com/app/1250/

The game, and all DLC (even individual) is currently 75% off! If you are missing something from your collection or hope to bring a friend in and up to speed before Killing Floor 2, now is the time!

On top of that, Killing Floor is also having a free weekend, so you (or your friends) can try before you buy!
ดูทั้งหมด 76 ความเห็น

กิจกรรมที่กำลังจะเกิดขึ้น _

1 กิจกรรมใน 2 สัปดาห์ถัดไป
เวลากิจกรรมทั้งหมดจะแสดงตามโซนเวลาระบบของคุณโดยอัตโนมัติ

ดูกิจกรรมทั้งหมด

Game Art _