กลุ่มอย่างเป็นทางการ

Hunted: The Demon's Forge

โปรไฟล์ _

3,444 สมาชิก  |  307 อยู่ในเกม  |  888 ออนไลน์  |  0 อยู่ในแชทแบบกลุ่ม

ไม่ระบุข้อมูลประกาศ _
<iframe title="YouTube video player" width="450" height="283" src="http://www.youtube.com/embed/GWk6qL7cx5o" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

An ancient evil has been unleashed deep in the heart of Kala Moor, and two mercenaries are pitted against the growing power of a dark army. This is Hunted -- and hey, we've managed to find a new trailer for it. Check it out above.

Hunted will be available June 1st across North America and on June 3rd in Europe, and is slated for release on the Xbox 360, PlayStation 3, and PC. Hit up http://www.huntedthegame.com for more info.
ดูทั้งหมด 4 ความเห็น
ดูทั้งหมด 3 ความเห็น

กิจกรรมที่กำลังจะมาถึง _

1 กิจกรรมใน 2 สัปดาห์ถัดไป
เวลากิจกรรมทั้งหมดจะแสดงตามโซนเวลาระบบของคุณโดยอัตโนมัติ

ดูกิจกรรมทั้งหมด

Game Art _