กลุ่มอย่างเป็นทางการ

Firearms: Source

โปรไฟล์ _

Firearms: Source Half-Life 2 Modification

2,490 สมาชิก  |  220 อยู่ในเกม  |  667 ออนไลน์  |  0 อยู่ในแชทแบบกลุ่ม

Firearms: Source is an intense quasi-realistic and fast-paced FPS that allows you to choose from a plethora of weapons, environments, and tactics all built on Valve's Source Engine. With no respawn times and quickly attainable perks, there is very little to keep you from fighting.

FA:S Website
FA:S Forums


ประกาศ _

กิจกรรมที่กำลังจะเกิดขึ้น _

1 กิจกรรมใน 2 สัปดาห์ถัดไป
เวลากิจกรรมทั้งหมดจะแสดงตามโซนเวลาระบบของคุณโดยอัตโนมัติ

ดูกิจกรรมทั้งหมด

Game Art _