กลุ่มอย่างเป็นทางการ

Firearms: Source

โปรไฟล์ _

Firearms: Source Half-Life 2 Modification

2,482 สมาชิก  |  136 อยู่ในเกม  |  513 ออนไลน์  |  0 อยู่ในแชทแบบกลุ่ม

Firearms: Source is an intense quasi-realistic and fast-paced FPS that allows you to choose from a plethora of weapons, environments, and tactics all built on Valve's Source Engine. With no respawn times and quickly attainable perks, there is very little to keep you from fighting.ประกาศ _
Hello everybody! I'm Holymac, I'm a programmer for Firearms: Source and recently the new development lead after the team took a short break.

The good news is we've worked on fixing a lot of bugs and have a bunch of new content for you guys coming with the 2.0.3 update, including a Steam release shortly thereafter and a store page in the near future!

The team is currently recruiting beta testers to help test 2.0.3 prior to it's official launch. Feel free to get in touch if you think you're a good candidate.

We're trying to get everybody back into the game so come join us for a pick-up game whenever you have a chance! I'll be updating the website and possibly the moddb, and come hang out in the Steam forums while we brew up the next release!

Cheers,
Marc "Holymac" DiMillo
ดูทั้งหมด 9 ความเห็น
ดู 1 ความเห็น

กิจกรรมที่กำลังจะเกิดขึ้น _

1 กิจกรรมใน 2 สัปดาห์ถัดไป
เวลากิจกรรมทั้งหมดจะแสดงตามโซนเวลาระบบของคุณโดยอัตโนมัติ

ดูกิจกรรมทั้งหมด

Game Art _