กลุ่มอย่างเป็นทางการ

EvilQuest

โปรไฟล์ _

337 สมาชิก  |  41 อยู่ในเกม  |  135 ออนไลน์  |  0 อยู่ในแชทแบบกลุ่ม

ไม่ระบุข้อมูล


ภาพแทนตัว _

คลิกที่ภาพทางด้านล่างเพื่อเลือกเป็นภาพแทนตัวใหม่ในโปรไฟล์ของคุณประกาศ _
Hey EvilQuest fans, The time has come to release a new round of updates for EvilQuest!


As of the latest patch to the game, the following updates have taken place:

1. Enemy Bestiary: This is an in game list of all monsters that you have killed throughout the game.
This list will actually carry over between flythrough, so you will have it at your disposal throughout and additional playthroughs.

2. Larger Map: We now have a large map overlay that can be toggled with the map button. In the past, the map
button turns the map on or off, with this new feature in place it will cycle between Small Map, Large Map and No Map. In addition to displaying the full map, the large map also displays exit/entry points for any particular map.


3. Tablet Drops: Dragons now drop STR,VIT,TGH & INT tablets as their "rare" item drop.

4. New Enemy: We have added a new easter-eggish enemy to the game. The main motivation for this was to make a certain achievement more, well "achievable". You'll just have to play through to see what we're talking about.

5. Level Cap: We are raising the level cap from 25 to 35.

That's all for this round. We hope to be bring Trading Cards to the next update!
ดูทั้งหมด 9 ความเห็น

กิจกรรมที่กำลังจะเกิดขึ้น _

1 กิจกรรมใน 2 สัปดาห์ถัดไป
เวลากิจกรรมทั้งหมดจะแสดงตามโซนเวลาระบบของคุณโดยอัตโนมัติ

ดูกิจกรรมทั้งหมด