กลุ่มอย่างเป็นทางการ

Electronic Super Joy

โปรไฟล์ _

315 สมาชิก  |  19 กำลังอยู่ในเกม  |  69 ออนไลน์  |  0 สนทนากันในกลุ่ม

ไม่ระบุข้อมูลประกาศ _
  • Added missing music to W4 boss
  • Fixed random line in Hardcore1
  • Fixed memory leak on title screen
  • Fixed crash on start for non-steam builds
  • Fixed world time achievements not triggering correctly
  • Fixed Linux x360 DPad not working correctly using xpad (if pressing left/right sent you up/down.)
ดูทั้งหมด 23 ความเห็น

กิจกรรมที่กำลังจะเกิดขึ้น _

1 กิจกรรมใน 2 สัปดาห์ถัดไป
เวลากิจกรรมทั้งหมดจะแสดงตามโซนเวลาระบบของคุณโดยอัตโนมัติ

ดูกิจกรรมทั้งหมด