กลุ่มอย่างเป็นทางการ

Warhammer® 40,000™: Dawn of War® II

โปรไฟล์ _

11,633 สมาชิก  |  641 อยู่ในเกม  |  1,834 ออนไลน์  |  0 อยู่ในแชทแบบกลุ่ม

ไม่ระบุข้อมูลประกาศ _
Prepare yourself for the grim, dark future of the 41st millennium, where alien races battle mankind for galactic domination in a universe of unending war.

Warhammer 40,000: Dawn of War has been updated to include Steam Trading Cards to enhance your experience! As players explore through the campaign and multiplayer modes they’ll unlock Trading Cards along with new badges, chat emoticons, and Steam profile backgrounds! To celebrate, Dawn of War will be 75% off until July 13th at 10AM PST.

ดูทั้งหมด 15 ความเห็น
ดูทั้งหมด 7 ความเห็น

กิจกรรมที่กำลังจะเกิดขึ้น _

1 กิจกรรมใน 2 สัปดาห์ถัดไป
เวลากิจกรรมทั้งหมดจะแสดงตามโซนเวลาระบบของคุณโดยอัตโนมัติ

ดูกิจกรรมทั้งหมด

Game Art _