กลุ่มอย่างเป็นทางการ

Warhammer 40,000: Dawn of War – Soulstorm

โปรไฟล์ _

4,575 สมาชิก  |  197 อยู่ในเกม  |  703 ออนไลน์  |  0 อยู่ในแชทแบบกลุ่ม

ไม่ระบุข้อมูลประกาศ _
A quick notice for all of our players: our Dawn of War servers will be down for maintenance from 3 pm PDT until 3:30 pm PDT. This downtime is for maintenance only, and does not include new content or a patch. As always, we have specifically scheduled this maintenance to fall outside of our peak player hours. We thank everyone for their patience during this time!
ดูทั้งหมด 4 ความเห็น
ดูทั้งหมด 8 ความเห็น

กิจกรรมที่กำลังจะเกิดขึ้น _

1 กิจกรรมใน 2 สัปดาห์ถัดไป
เวลากิจกรรมทั้งหมดจะแสดงตามโซนเวลาระบบของคุณโดยอัตโนมัติ

ดูกิจกรรมทั้งหมด

Game Art _