กลุ่มอย่างเป็นทางการ

Warhammer 40,000: Dawn of War – Soulstorm

โปรไฟล์ _

6,823 สมาชิก  |  457 อยู่ในเกม  |  1,246 ออนไลน์  |  1 อยู่ในแชทแบบกลุ่ม

ไม่ระบุข้อมูลประกาศ _


The Last Standalone, the popular cooperative survival game mode from Warhammer 40,000: Dawn of War II, is now available to play for FREE on Steam until December 14th at 10AM, and is also on sale for 75% off!

Suit up and control a single hero to face off against waves of enemies with up to two other teammates. Play as one of the six available heroes and gain experience to level up and unlock new wargear and abilities. Customize your character’s abilities to create the ultimate build and fight off twenty waves of increasingly devastating enemies!
ดูทั้งหมด 22 ความเห็น

กิจกรรมที่กำลังจะเกิดขึ้น _

1 กิจกรรมใน 2 สัปดาห์ถัดไป
เวลากิจกรรมทั้งหมดจะแสดงตามโซนเวลาระบบของคุณโดยอัตโนมัติ

ดูกิจกรรมทั้งหมด

Game Art _