กลุ่มอย่างเป็นทางการ

Darkspore

โปรไฟล์ _

1,454 สมาชิก  |  56 อยู่ในเกม  |  241 ออนไลน์  |  0 อยู่ในแชทแบบกลุ่ม

Join the sci-fi universe of Darkspore, a new breed of Action-RPG in which you battle across alien worlds against a deadly foe.

Collect an arsenal of living weapons - genetic heroes with different combat abilities - and upgrade them with tens of thousands of collectible body parts and armor utilizing technology from the award-winning Spore Creature Editor. Fight in co-op and solo battles against hordes of genetically mutated Darkspore enemies and bosses, or in PvP arena battles against other players.

Darkspore
Darkspore Channel

ภาพแทนตัว _

คลิกที่ภาพทางด้านล่างเพื่อเลือกเป็นภาพแทนตัวใหม่ในโปรไฟล์ของคุณประกาศ _
This Beta will run through NOON Friday, pacific time. And this week we're exclusively on Steam
ดูทั้งหมด 21 ความเห็น

กิจกรรมที่กำลังจะมาถึง _

1 กิจกรรมใน 2 สัปดาห์ถัดไป
เวลากิจกรรมทั้งหมดจะแสดงตามโซนเวลาระบบของคุณโดยอัตโนมัติ

ดูกิจกรรมทั้งหมด

Game Art _