กลุ่มอย่างเป็นทางการ

Darkest Hour: Europe '44-'45

โปรไฟล์ _

Darkest Hour: Europe '44-'45

6,510 สมาชิก  |  347 อยู่ในเกม  |  1,067 ออนไลน์  |  0 อยู่ในแชทแบบกลุ่ม

Darkest Hour: Europe '44-'45 is a western front modification for Red Orchestra: Ostfront. It focuses on the Allied invasion from the Normandy campaign in 1944, through the failed Operation Market Garden in Holland and beyond the Battle of the Bulge. It covers not only the intense infantry battles the campaign is so well known for, but also includes the epic large scale tank battles that took place in the later stages of the war.

Patreon Campaign
Facebook Page

ภาพแทนตัว _

คลิกที่ภาพทางด้านล่างเพื่อเลือกเป็นภาพแทนตัวใหม่ในโปรไฟล์ของคุณประกาศ _
We are super happy with the test on Sunday and motivation is up. However, we want to flesh things out a bit more for the next test. Fixing up the logistics and preparing more maps to be ready will take time. So we've decided to not test this coming weekend. And we will schedule the next test as soon as we are ready for one. So please be patient.

As a distraction to the fact DH 8.0 isn't live, I'd like to offer a challenge to everyone. I want everyone to get a microphone and begin using it, conquer your shyness, and get more involved with communication. Play the live DH and try calling out some enemies and get used to using your voice. The 8.0 update is all about teamwork and teamwork without communication is like sex without genitals.

See you gents on the battlefield!
ดูทั้งหมด 6 ความเห็น

กิจกรรมที่กำลังจะมาถึง _

1 กิจกรรมใน 2 สัปดาห์ถัดไป
เวลากิจกรรมทั้งหมดจะแสดงตามโซนเวลาระบบของคุณโดยอัตโนมัติ

ดูกิจกรรมทั้งหมด

Game Art _