กลุ่มอย่างเป็นทางการ

Cubemen

โปรไฟล์ _

647 สมาชิก  |  21 อยู่ในเกม  |  85 ออนไลน์  |  0 อยู่ในแชทแบบกลุ่ม

ไม่ระบุข้อมูลประกาศ _
Just a heads up that we are running a Kickstarter campaign for our current game in development - Fight The Dragon

Fight The Dragon Kickstarter

Fight The Dragon is a 3D Mini Action RPG that also ships with an advanced in game Adventure Construction Kit and will be released on Steam next year for Win, OSX and Linux.

Key Gameplay Features
- Action packed Hack-and-Slash Adventuring
- Epic loot to find and dangerous enemies to battle
- Local Drop-In Split-Screen Co-Op
- Up to 4 player online Co-Op (cross platform)
- Endless range of adventures to play
- Intense Dragon Fights
- Fully intuitive gamepad support as well as Mouse & Keyboard
- Full Steam Big Picture/Steam Machine support
- In game Adventure Construction Kit

We'd love the help of our Cubemen community in backing the project and spreading the word.

Thanks :-)
ดูทั้งหมด 4 ความเห็น

กิจกรรมที่กำลังจะมาถึง _

1 กิจกรรมใน 2 สัปดาห์ถัดไป
เวลากิจกรรมทั้งหมดจะแสดงตามโซนเวลาระบบของคุณโดยอัตโนมัติ

ดูกิจกรรมทั้งหมด