กลุ่มอย่างเป็นทางการ

Buccaneer: The Pursuit of Infamy

โปรไฟล์ _

Buccaneer: The Pursuit of Infamy

553 สมาชิก  |  13 อยู่ในเกม  |  67 ออนไลน์  |  0 อยู่ในแชทแบบกลุ่ม

Developed by a small indie team at Stickman Studios in Leamington Spa, Buccaneer POI is a single and multiplayer game where players vie to become the most infamous pirate captain of all time.

Taking direct control of a pirate ship in a fully 3D game world, players can battle their way through a 56 mission campaign or compete online across 10 different multiplayer maps.

Raise the Jolly Roger as a Buccaneer or fight for justice as a ship of the Crown in multiplayer mode, with a choice of 24 different vessels.

Or take command of a Buccaneer ship and battle for supremacy against a sea of adversaries in the campaign. 13 different, upgradeable ships are available to the campaign player as they strive to have their name etched in the pirate Hall of Infamy!

Buccaneer: The Pursuit of Infamy
Stickman Studios

ภาพแทนตัว _

คลิกที่ภาพทางด้านล่างเพื่อเลือกเป็นภาพแทนตัวใหม่ในโปรไฟล์ของคุณประกาศ _
Enjoy 20 levels of frantic ship to ship combat in the all new Co-op Mode. Join forces with a buddy and help the Golden Buccaneers triumph against their arch rivals, the deadly forces of The Crown. Fought across 5 mini campaigns, players must overcome overwhelming odds against the clock to progress - so co-operation is key. Grab your eyepatch! Summon your cut-throat brethren! Roll out the guns and set sail! The Buccaneers are counting on you!
เพิ่มความเห็น
เพิ่มความเห็น
เพิ่มความเห็น

กิจกรรมที่กำลังจะมาถึง _

1 กิจกรรมใน 2 สัปดาห์ถัดไป
เวลากิจกรรมทั้งหมดจะแสดงตามโซนเวลาระบบของคุณโดยอัตโนมัติ

ดูกิจกรรมทั้งหมด

Game Art _