กลุ่มอย่างเป็นทางการ

BRINK

โปรไฟล์ _

20,420 สมาชิก  |  1364 อยู่ในเกม  |  4,834 ออนไลน์  |  0 อยู่ในแชทแบบกลุ่ม

Brink is an immersive shooter that blends single-player, co-op, and multiplayer gameplay into one seamless experience, allowing you to develop your character across all modes of play. You decide the role you want to assume in the world of Brink as you fight to save yourself and mankind’s last refuge for humanity. Brink offers a compelling mix of dynamic battlefields, extensive customization options, and an innovative control system that will keep you coming back for more.

Brink takes place on the Ark, a man-made floating city that is on the brink of all-out civil war. Originally built as an experimental, self-sufficient and 100% “green” habitat, the reported rapid rise of the Earth’s oceans has forced the Ark to become home to not only the original founders and their descendants but also to thousands of refugees. With tensions between the two groups growing, Security and Resistance forces are locked in a heated battle for control of the Ark. Which side will you choose?ประกาศ _
<iframe title="YouTube video player" class="youtube-player" type="text/html" width="450" height="283" src="http://www.youtube.com/embed/oFtDU3aMVOQ" frameborder="0" allowFullScreen></iframe>

Catch up on all five engrossing Brink dev diaries!

Brink Developer Diary #1 - Welcome to Brink[brinkthegame.com]

Brink Developer Diary #2 - A Contrasting Reality[brinkthegame.com]

Brink Developer Diary #3 - Ed Stern[brinkthegame.com]

Brink Developer Diary #4 - Aubrey Hesselgren[brinkthegame.com]

Brink Developer Diary #5 - Chris Sweetman[brinkthegame.com]
ดูทั้งหมด 30 ความเห็น

กิจกรรมที่กำลังจะมาถึง _

1 กิจกรรมใน 2 สัปดาห์ถัดไป
เวลากิจกรรมทั้งหมดจะแสดงตามโซนเวลาระบบของคุณโดยอัตโนมัติ

ดูกิจกรรมทั้งหมด

Game Art _