Επίσημη ομάδα
Ο καθένας μπορεί να γίνει μέλος

Ενέργειες

Επίσημη ομάδα

AirMech

Προφιλ _

Official AirMech Community Group

26,559 Μέλη  |  1374 Σε παιχνίδι  |  4,834 Συνδεδεμένος  |  0 Σε ομαδική συνομιλία

Welcome to AirMech! You'll often find people in Group Chat if you need help, and we also post annoucements when there are special events like Double XP or Drops.

AirMech Homepage
AirMech Official Forums
AirMech Twitter for status updates

Εικόνες προφίλ _

Επιλέξτε μια από τις παρακάτω εικόνες για να οριστεί ως νέα εικόνα του προφίλ σας.Ανακοινώσεις _
It's been awhile since our last update. A lot of changes have been made that focus on PvE and story content. Most of that work is not yet ready for release, but you'll still notice some small things here and there. New promos, dialogs, and in-game messages may hint at some of the things to come. Neutral units have been claimed by an unknown force, but they haven't revealed themselves just yet.

Since we're working on new maps focused on PvE, we needed to make some more improvements to the Map Editor to support some more advanced scripting. Many new conditions and actions were added, and we can't wait to see what kind of custom maps you'll build with them. We're also going to enable scripts to run on any game mode, so you don't have to set the map to Custom. Some features requested on the forums have made their way into the Editor, such as a facing/rotation property for spawned units, box select will now filter its selection with an option to select everything by holding Shift, confirm dialogs for New and Publish options, and new UI for publishing maps. Give it a try and let us know if you run into any issues or have suggestions for Map Editor features.

General Updates:
- new recurring PvP Quests in the Daily section
- new textures for some neutral units
- improvements to in-game status messages
- improved collision data for tall Canyon tiles
- increased rewards for Last Stand
- increased Upkeep from Survival structures in multiplayer matches
- added a new victory dialog at the end of a match
- the suggested content dialog will only show on defeat

Map Editor Updates/Fixes:
- added a Confirm dialog for New and Publish options
- updated prop icons
- the box select tool will filter selections again, hold Shift to select everything
- map scripts will now run on all game modes
- added a dialog for publishing maps
- making custom maps respect capitalization in the load map window and for uploaded maps
- added support for placing PowerUps and prop Combos
- added support for importing scripts from another locally saved map
- added support for specifying the maximum flying height of the Sample Map
- added a script event for AirMechs entering a location
- added a script condition to compare the current energy of an AirMech
- added a script condition to compare the current health of an AirMech
- added a script command to initiating an event for each unit in a location
- added a script command for disabling energy regen
- added a script command for disabling health regen
- added a script command for respawning an AirMech
- added support for event and variable parameters in the move location to unit script
- added a facing/rotation property to the unit spawn script command
- Bombs no longer require NavMesh to be spawned from scripting
- fixed the script conditions for unit type and team
- fixed the location option not saving in the AirMech condition
- fixed the script condition for units remaining
- fixed the script condition for AirMech evaluation
- fix for units getting stuck when spawned from elevators
- fixed some issues with editing the team option in scripting
- fixed an issue with player locations not being saved

Bug Fixes:
- fix for displayed ping values showing incorrectly
- fix for Sonya and Dinger radar spinning animations
- fix for Boomer capturing outposts
- fixed a bug that could cause players to be stuck in the Basecamp tutorial
- fixed a crash that could occur when loading a map
- fixed an audio related crash
- fixed tooltips for NoColor and gold plated items
- fixed a bug that caused the suggested content dialog to be misaligned
- fixed a bug with Gundanium Alloy appearing unlocalized
- fix for some artillery units appearing un-deployed

Balance Changes:
- Shooter no longer fires at air targets
Προβολή των 4 σχολίων
Προβολή των 8 σχολίων
Προβολή 1 σχολίου
Προβολή των 3 σχολίων

Επερχόμενα συμβάντα _

1 συμβάν στις επόμενες 2 εβδομάδες
Όλες οι ώρες των συμβάντων εμφανίζονται αυτόματα στην τοπική ζώνη ώρας του συστήματός σας

Προβολή όλων των συμβάντων

Game Art _