Συμβάντα

AirMech® Strike

February 13 @ 03:00pm

Προγραμματίστηκε από: CarbonJames

We could really use everyone's help to test the new drop system! From 3pm to 6pm PST we will enable drops for ALL accounts, from level 1 to level 100. Plus, ALL AirMechs are on Trial, so if you have been wanting to try a certain AirMech, now is the time. And you might find Jetpack Cat in the store as well...


< >
23 σχόλια
EchelonOne 13 Φεβ 2013 στις 17:08 
You can all die a very painfull death!
XxBeastxX21 13 Φεβ 2013 στις 16:00 
hi :/ lol ni dont play and i got this
Purethunder 13 Φεβ 2013 στις 15:23 
them rice cakes a drop system is a looting system like for example i beat someone in darksiders 2 and they drop a axe when they die
Spike 13 Φεβ 2013 στις 15:16 
that's cool!
Lya the Persian 13 Φεβ 2013 στις 15:14 
aawe what, why did I just get this invite?
VenKazi 13 Φεβ 2013 στις 15:08 
love to help
INKARIO 13 Φεβ 2013 στις 15:01 
woooooaaaaaaaaaaa
Rapture 13 Φεβ 2013 στις 15:01 
They know theyrs KARATE! :D
Dubrawli 13 Φεβ 2013 στις 15:01 
wtf?
BraveDude8 13 Φεβ 2013 στις 15:00 
Woop woop!