กลุ่มอย่างเป็นทางการ

Aion

โปรไฟล์ _

Official Aion Game Group

4,280 สมาชิก  |  222 อยู่ในเกม  |  752 ออนไลน์  |  0 อยู่ในแชทแบบกลุ่ม

Once connected by the Tower of Eternity, Atreia was sundered by an ancient cataclysm.

On your journey to bring salvation to the world, your character will traverse the inner surface of Atreia, exploring lush lands, floating islands, chaotic voids, and many other amazing vistas. Each half of the shattered world is inhabited by one of two playable divine factions: the Elyos and the Asmodians.

Isolated by the Cataclysm that broke Atreia apart, fragments of the destroyed Tower began to float mysteriously in the air, and investigations revealed unstable portals that opened into a dimension of darkness and wonder where fragments of the Tower drifted. This place was named the Abyss.

The Abyss is where the Elyos and Asmodians contend to fight an epic battle for supremacy. As the Elyos and the Asmodians uncovered new, more stable portals to the Abyss, they encountered a primeval terror that they had known only in the storybooks: the Balaur.

Banished to an unknown dimension during the Catacylsm, the Balaur are the ancient enemy of all the peoples of Atreia. The Balaur's continual war on humanity led to the Cataclysm. Now they have returned, the survival of both races and Atreia itself is more uncertain than ever.

Aion Online Website
Aion Twitter
Aion Facebook Fan Page

ภาพแทนตัว _

คลิกที่ภาพทางด้านล่างเพื่อเลือกเป็นภาพแทนตัวใหม่ในโปรไฟล์ของคุณประกาศ _
Greetings Daevas,

Tell your friends, family, and former Legion mates about the upcoming “Double Your Fun” reactivation weekend! All inactive Aion accounts will be reactivated to coincide with this weekend’s incoming double experience goodness.

During this weekend of fun, you can enjoy playing with friends that you may not have seen for a while, and level up twice as fast as usual!

The double experience weekend will begin and end according to the schedule below below:

* Siel & VaizelFriday, July 30th @ 8:00 a.m. PDT until Monday, August 2nd @ 3:00 p.m. PDT

* Israphel & ZikelFriday, July 30th @ 8:00 a.m. EDT until Monday, August 2nd @ 3:00 p.m. EDT

* NezekanFriday, July 30th @ 8:00 a.m. AEST until Monday, August 2nd @ 3:00 p.m. EDT

See you in Atreia!

-The Aion Community Team
ดูทั้งหมด 10 ความเห็น
ดู 1 ความเห็น

กิจกรรมที่กำลังจะมาถึง _

1 กิจกรรมใน 2 สัปดาห์ถัดไป
เวลากิจกรรมทั้งหมดจะแสดงตามโซนเวลาระบบของคุณโดยอัตโนมัติ

ดูกิจกรรมทั้งหมด

Game Art _