กลุ่มอย่างเป็นทางการ

A.V.A. Alliance of Valiant Arms™

โปรไฟล์ _

Alliance of Valiant Arms (AVA)

20,641 สมาชิก  |  1606 อยู่ในเกม  |  4,367 ออนไลน์  |  0 อยู่ในแชทแบบกลุ่ม

Alliance of Valiant Arms Official Group.
Join the group and stay up to date with all the latest update patch notes, events, news, etc..

Welcome to A.V.A!

Alliance of Valiant Arms (AVA)

ภาพแทนตัว _

คลิกที่ภาพทางด้านล่างเพื่อเลือกเป็นภาพแทนตัวใหม่ในโปรไฟล์ของคุณประกาศ _
The Attack on Halloween Returns!
[ava.enmasse.com]
AVA’s October update brings not just new capsules and bug fixes, but a whole treat bag of Halloween-themed goodies!

This update features:
  • Halloween Maps
  • New Store Items
  • New Capsules
This update releases Wednesday, October 25, 2017 at 4 p.m. PDT. We expect downtime will take about two hours. Check out the Attack on Halloween 2 Promo Page[ava.enmasse.com] for all the details!
เพิ่มความเห็น

กิจกรรมที่กำลังจะมาถึง _

1 กิจกรรมใน 2 สัปดาห์ถัดไป
เวลากิจกรรมทั้งหมดจะแสดงตามโซนเวลาระบบของคุณโดยอัตโนมัติ

ดูกิจกรรมทั้งหมด

Game Art _