กลุ่มอย่างเป็นทางการ

A.V.A. Alliance of Valiant Arms™

โปรไฟล์ _

Alliance of Valiant Arms (AVA)

21,973 สมาชิก  |  1067 อยู่ในเกม  |  3,209 ออนไลน์  |  0 อยู่ในแชทแบบกลุ่ม

Alliance of Valiant Arms Official Group.
Join the group and stay up to date with all the latest update patch notes, events, news, etc..

Welcome to A.V.A!

Alliance of Valiant Arms (AVA)

ภาพแทนตัว _

คลิกที่ภาพทางด้านล่างเพื่อเลือกเป็นภาพแทนตัวใหม่ในโปรไฟล์ของคุณประกาศ _
[ava.enmasse.com]

AVA's October update is live! This spooky update features the return of the Halloween-themed Gallery sniper map, the return of Hide & Seek mode, an all-new Black Market auction system, new weapons, and more!

For a full look at all the new content and features in this update, check out the update promo page[ava.enmasse.com].

Happy Halloween!
ดูทั้งหมด 9 ความเห็น
ดูทั้งหมด 28 ความเห็น

กิจกรรมที่กำลังจะเกิดขึ้น _

1 กิจกรรมใน 2 สัปดาห์ถัดไป
เวลากิจกรรมทั้งหมดจะแสดงตามโซนเวลาระบบของคุณโดยอัตโนมัติ

ดูกิจกรรมทั้งหมด

Game Art _