กลุ่มอย่างเป็นทางการ

A.V.A - Alliance of Valiant Arms

โปรไฟล์ _

Alliance of Valiant Arms (AVA)

11,065 สมาชิก  |  275 กำลังอยู่ในเกม  |  1,029 ออนไลน์  |  1 สนทนากันในกลุ่ม

Alliance of Valiant Arms Official Group.
Join the group and stay up to date with all the latest update patch notes, events, news, etc..

Welcome to A.V.A!

Alliance of Valiant Arms (AVA)

ภาพแทนตัว _

คลิกที่ภาพทางด้านล่างเพื่อเลือกเป็นภาพแทนตัวใหม่ในโปรไฟล์ของคุณประกาศ _
Dear soldiers,

You read it correctly. Steam Trading Cards are now available for A.V.A!

From now on you can earn trading cards by playing A.V.A. You can look up your eligibility for card drops on your badge progress page on your steam profile.

With a full set of A.V.A trading cards you can craft a badge and earn avasome profile backgrounds and emoticons! Check out GM_AVA's profile for a quick preview!

How to check your card drops for A.V.A:
Go to your profile, click in the upper right corner on your Steam level or badge, look for "A.V.A - Alliance o Valiant Arms" and click on it. On the next page you will be able to see your remaining card drops for A.V.A and by clicking on "How do I earn card drops?" you can learn how to earn more card drops.

Now its time to jump on the battlefield and play for your new A.V.A profile swag! Happy hunting!

- Your A.V.A Team
ดูทั้งหมด 3 ความเห็น
เพิ่มความเห็น
ดูทั้งหมด 5 ความเห็น

กิจกรรมที่กำลังจะเกิดขึ้น _

1 กิจกรรมใน 2 สัปดาห์ถัดไป
เวลากิจกรรมทั้งหมดจะแสดงตามโซนเวลาระบบของคุณโดยอัตโนมัติ

ดูกิจกรรมทั้งหมด

Game Art _