กลุ่มอย่างเป็นทางการ

Star Trek Online

โปรไฟล์ _

26,693 สมาชิก  |  1438 อยู่ในเกม  |  5,211 ออนไลน์  |  0 อยู่ในแชทแบบกลุ่ม

ไม่ระบุข้อมูลประกาศ _
We're pleased to announce that with the Steam Summer Sale from now until 10AM PDT on Monday, June 22nd, 2015, we are having a major sale on all of our Steam Packs! Now is the perfect opportunity to get your packs while they're discounted from up to 40% off.


Launch into the Delta Quadrant equipped with state-of-the-art gear! Retrace Voyager's legendary path with a variety of ships such as the Phantom Intel Escort or the Dauntless Experimental Science Vessel. This pack comes loaded up with nine ships, numerous officers, and a variety of content to tackle the Delta Quadrant with ease.


In the aftermath of the destruction of Romulus and Remus, rise up and fight the Tal Shiar! This pack comes with everything a Romulan could want with nine Warbird ships as well as the premium Reman species-unlock.


Steam-powered captains, we have the pack for you! This bundle contains all you need to start battling the Klingon Empire, including two Starfleet Steamrunner starships -- a Tier 1 ship for the start of your career, and a Tier 5 ship for when you reach Vice Admiral.


Join the fight to secure the Romulan Republic with the Romulan Starter Pack. Rise from the ranks of a Centurion to defend the Republic and your people with this starter pack!
ดูทั้งหมด 2 ความเห็น
ดูทั้งหมด 117 ความเห็น

กิจกรรมที่กำลังจะเกิดขึ้น _

1 กิจกรรมใน 2 สัปดาห์ถัดไป
เวลากิจกรรมทั้งหมดจะแสดงตามโซนเวลาระบบของคุณโดยอัตโนมัติ

ดูกิจกรรมทั้งหมด