กลุ่มอย่างเป็นทางการ

Star Trek Online

โปรไฟล์ _

18,102 สมาชิก  |  1595 อยู่ในเกม  |  5,197 ออนไลน์  |  0 อยู่ในแชทแบบกลุ่ม

ไม่ระบุข้อมูลประกาศ _
Happy Holidays Captains!

Have you wanted to check out the new Tier 6 Ships in the Delta Pack? Never got your hands on the Warbirds from the Legacy Pack or the Steamrunner from the Steam Starter Pack? Then now is the time for you!

From now until January 2nd, 2015 at 10am PST you can grab all of the Star Trek Online packs at deep discounts on Steam. The Delta Pack is 20% off and the Legacy Pack, Steam Starter Pack, and Romulan Starter packs are 50% off!

Take advantage of these deals before they melt away!
เพิ่มความเห็น

กิจกรรมที่กำลังจะเกิดขึ้น _

1 กิจกรรมใน 2 สัปดาห์ถัดไป
เวลากิจกรรมทั้งหมดจะแสดงตามโซนเวลาระบบของคุณโดยอัตโนมัติ

ดูกิจกรรมทั้งหมด