กลุ่มอย่างเป็นทางการ

8BitMMO

โปรไฟล์ _

9,754 สมาชิก  |  426 อยู่ในเกม  |  1,672 ออนไลน์  |  0 อยู่ในแชทแบบกลุ่ม

ไม่ระบุข้อมูล


ภาพแทนตัว _

คลิกที่ภาพทางด้านล่างเพื่อเลือกเป็นภาพแทนตัวใหม่ในโปรไฟล์ของคุณประกาศ _
A little more than a year ago, we launched on Steam Early Access. I'm excited to now transition to full release!

Based on user feedback, I've added during that time:
 • Music[blog.8bitmmo.net] from chiptune legends Danimal Cannon, Zef, PROTODOME, and Honin Myo Audio
 • Many new buildables, including household goods[blog.8bitmmo.net] and many new kinds of blocks
 • Laser Turrets[blog.8bitmmo.net]
 • New weapons, like the Hammer[blog.8bitmmo.net] or Laser Rifle
 • Achievements[blog.8bitmmo.net] & Trading Cards
 • The Oven, to allow for transforming items into other items
 • New user interface, including improved inventory, quest window, and build tools that more clearly indicate what build mode you're in
 • Localization into Japanese, German, and Spanish
 • Performance enhancements
 • An all new megamap[8bitmmo.net] to handle the massive size of the world -- a player-built space now larger than the combined landmass of the United Kingdom.
 • Pocket Universes[blog.8bitmmo.net], your own private universe to build in without having to find a spot on one of the main maps
 • Pocket Townstones to allow players to start a town with only gold
 • Containers[blog.8bitmmo.net] - store objects in a box with various permission levels
 • Seasonal events, like CalcMMO[blog.8bitmmo.net] or the Easter Egg Hunt[blog.8bitmmo.net]
 • Mac & Linux builds
 • Transponders[blog.8bitmmo.net], a whole new PvE/PvP game mode that rewards smart base building. Can you survive the attack?
 • And many other smaller updates

Thanks for being part of the community! I couldn't have done it without you :)
ดูทั้งหมด 10 ความเห็น
ดูทั้งหมด 3 ความเห็น

กิจกรรมที่กำลังจะมาถึง _

1 กิจกรรมใน 2 สัปดาห์ถัดไป
เวลากิจกรรมทั้งหมดจะแสดงตามโซนเวลาระบบของคุณโดยอัตโนมัติ

ดูกิจกรรมทั้งหมด

Game Art _