กลุ่มอย่างเป็นทางการ

8BitMMO

โปรไฟล์ _

2,919 สมาชิก  |  118 อยู่ในเกม  |  441 ออนไลน์  |  0 อยู่ในแชทแบบกลุ่ม

ไม่ระบุข้อมูล


ภาพแทนตัว _

คลิกที่ภาพทางด้านล่างเพื่อเลือกเป็นภาพแทนตัวใหม่ในโปรไฟล์ของคุณประกาศ _


I'm very honored that we were selected to win 'Best Technological Game' at Sense of Wonder Night 2014 at Tokyo Game Show. Check out photos and video of the trip[blog.8bitmmo.net].

8BitMMO 2014 MEGA-SALE/FUNDRAISER!

8BitMMO is an awesome indie construction sandbox game, but it's not free to develop and run. That's why every year we do a fundraiser / sale to help raise money for servers and development.

Support development and get great rewards. In addition to the usual gold & platinum you get from purchases, there are some great rewards -- including at least 25% bonus gold+plat (possibly up to 100% if we hit our goal).Other rewards include early access to The Transponder, Seconary Pocket Universe, 2k Blocks, and even your very own custom block.

Please consider supporting development and server hosting[8bitmmo.net]! Thank you :)

New Blocks
[blog.8bitmmo.net]

Localization Support
You can now play the game in English, Japanese (needs improvement, we're working on it! ;)), or Goggles Translate Mode (for fun)[i.imgur.com]. Or even translate the game to your own language if you like: Details...[blog.8bitmmo.net]
ดูทั้งหมด 2 ความเห็น
ดูทั้งหมด 3 ความเห็น

กิจกรรมที่กำลังจะเกิดขึ้น _

1 กิจกรรมใน 2 สัปดาห์ถัดไป
เวลากิจกรรมทั้งหมดจะแสดงตามโซนเวลาระบบของคุณโดยอัตโนมัติ

ดูกิจกรรมทั้งหมด

Game Art _