กลุ่มอย่างเป็นทางการ

Counter-Strike: Condition Zero

โปรไฟล์ _

37,950 สมาชิก  |  1108 อยู่ในเกม  |  4,285 ออนไลน์  |  0 อยู่ในแชทแบบกลุ่ม

ไม่ระบุข้อมูลประกาศ _
We have updated the public release of Counter-Strike: Condition Zero. This update contains all the changes from the recent beta, thanks to the whole community for their help with testing and suggesting new features.

Changes in this update are:

 • Fixed dedicated server logs so they don't go into _addon or _download folders by mistake
 • Fixed crash due to pointer double free
 • Fixed console spam if a user connected with a particularly malformed UTF-8 name
 • Fixed "bomb has been dropped" message staying on the screen
 • Made keypad Enter key work for MOTD, team and class menus
 • Clamped health values to fix display issues when it dropped below 1 or above 255
 • Fixed non-latin names being corrupted in voice labels
 • Fixed HTML form control elements not rendering correctly in the MOTD
 • Fix the snapshot command in the software mode renderer, and change the screenshot command in the software renderer to produce TGA files
 • Fixed test microphone button not working correctly
 • Fixed crash in demoplayer when using invalid time offsets
 • Fixed crash when spamming grenades while having the M3 purchased
 • Fixed buy menu not working with shortcut keys if caps lock was enabled
ดูทั้งหมด 32 ความเห็น

กิจกรรมที่กำลังจะเกิดขึ้น _

1 กิจกรรมใน 2 สัปดาห์ถัดไป
เวลากิจกรรมทั้งหมดจะแสดงตามโซนเวลาระบบของคุณโดยอัตโนมัติ

ดูกิจกรรมทั้งหมด