กลุ่มอย่างเป็นทางการ

Gemini Rue

โปรไฟล์ _

4,301 สมาชิก  |  302 อยู่ในเกม  |  1,130 ออนไลน์  |  0 อยู่ในแชทแบบกลุ่ม

ไม่ระบุข้อมูลประกาศ _
As the subject title says, Gemini Rue now has trading cards, badges, and emoticons that you can collect and trade. Enjoy!

-Dave & Janet
ดูทั้งหมด 13 ความเห็น

กิจกรรมที่กำลังจะเกิดขึ้น _

1 กิจกรรมใน 2 สัปดาห์ถัดไป
เวลากิจกรรมทั้งหมดจะแสดงตามโซนเวลาระบบของคุณโดยอัตโนมัติ

ดูกิจกรรมทั้งหมด